Młodzi w Toronto

Przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto

Blisko 5 tysięcy młodych Polaków pojedzie w lipcu do Toronto na Światowy Dzień Młodzieży. Biało — czerwoni będą trzecią co do wielkości grupą narodową z Europy, po Włochach i Francuzach

Z Polski do Toronto wyjedzie 3, 6 tysiąca młodzieży. Najliczniejsze będą grupy z archidiecezji krakowskiej, warszawskiej, poznańskiej, siedleckiej, tarnowskiej oraz katowickiej. Z młodzieżą pojedzie dwunastu biskupów i 255 księży. Toronto w Kanadzie będzie 17. miejscem spotkania młodzieży z całego świata.

W zorganizowanych grupach pojadą tam również przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń m.in. grupa należąca do Drogi Neokatechumenalnej licząca ponad tysiąc osób. Przybędą także członkowie Chemin Neuf oraz Communione e Liberazione, osoby niepełnosprawne oraz kapela góralska. Wraz z Polakami przyjadą Białorusini, Gruzini, Polacy z Kazachstanu oraz Rosjanie.

— Spotkania z młodzieżą są inicjatywą Ojca Świętego — mówi ks. Mateusz Misiak duszpasterz młodzieży z poznańskiej parafii św. Rocha. Na początku swojego pontyfikatu powiedział do młodych: „Wy jesteście nadzieją świata, Kościoła i moją nadzieją. Dlatego też młodzież jest w sercu tego pontyfikatu i stąd te spotkania na różnych kontynentach świata — wyjaśnia poznański duszpasterz młodzieży. Ostatnie ze spotkań z młodymi miało miejsce dwa lata temu w Rzymie.

Młodzi z całego świata w Toronto

Pierwsze trzy dni od 18 do 21 lipca młodzi ludzie spędzą w diecezjach kanadyjskich, później spotkają się w Toronto. 23 lipca odbędzie się liturgia inaugurująca Światowy Dzień Młodzieży. Otwarcia dokona arcybiskup Toronto Alojzy Ambrozik. Dzień później nastąpi przywitanie Jana Pawła II. W piątek, 26 lipca odprawiona zostanie Droga Krzyżowa wzdłuż University Avenue, po czym odbędzie się wspólne czuwanie z Ojcem Świętym. Centralnym punktem Dnia Młodzieży będzie Msza św. celebrowana przez Jana Pawła II w niedzielę, 28 lipca.

Młodzież będzie miała okazję uczestniczenia w dyskusjach, spotkaniach, obejrzeć liczne wystawy, przystąpić do sakramentu pojednania. Uczestnicy będą mogli skorzystać z transmisji radiowej w różnych językach, w tym w języku polskim (na częstotliwości 91,9 FM).

Światowe Dni Młodzieży w Toronto to również katechezy organizowane dla poszczególnych grup językowych. Odbędą się one między 23 a 25 lipca. Polacy będą mogli gromadzić się w pięciu punktach w mieście. Tematy spotkań: „Wy jesteście solą ziemi”, „Wy jesteście światłem świata” oraz „Pojednajcie się z Bogiem”. W ciągu tych dni odbędzie się Festiwal Młodych. Będzie on okazją dla różnych grup narodowościowych do zaprezentowania własnych tradycji, zwyczajów oraz języka. Dzień Polski planowany jest na 25 lipca, a w jego ramach przewiduje się modlitwy, dyskusje, refleksje oparte na naukach biskupów.

Na scenach w mieście odbywać się będą prezentacje około 500 zespołów teatralnych i tanecznych. Wszystkie miejsca publiczne, parki, place będą do dyspozycji pielgrzymów. Mają zostać też uruchomione kawiarnie dyskusyjne z dostępem do Internetu.

Na festiwalu filmowym zorganizowanym w Toronto pokazane zostaną filmy religijne, planowana też jest premiera filmu dokumentalnego o Matce Teresie z Kalkuty. Młodzi uczestnicy nie tylko będą mieli okazję do zabawy i uprawiania sportu, ale także do zaangażowania się w pracę społeczną i charytatywną.

Wiedzą po co tam jadą

— Już w październiku rozpoczęliśmy przygotowania z młodzieżą udającą się do Toronto, po to, żeby wiedzieli po co tam jadą, jaki jest cel tych spotkań, jaka jest tematyka i w ogóle sens spotkania młodych świata — opowiada ks. Mateusz Misiak. Według księdza poznańskiej parafii św. Rocha młodzież z archidiecezji poznańskiej dzięki tym kilku miesięcznym spotkaniom jest w pełni przygotowana do przeżycia światowych dni młodzieży wspólnie z Ojcem Świętym.

Ci, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w spotkaniu młodych w Toronto mogą to przeżyć w czasie nocnego czuwania na placu św. Wojciecha przy gnieźnieńskiej katedrze. Tam 27 lipca, po północy na telebimie w bezpośredniej transmisji z Toronto będzie można wysłuchać słów Papieża skierowanych do młodych całego świata.

— W Gnieźnie każdy otrzyma symboliczną pamiątkę Święta Młodych: świecę — symbol światła wiary, woreczek z solą — znak chrześcijaństwa nadający życiu wyjątkowy smak oraz ikonę Pana Jezusa — widzialne oblicze naszego Pana i Zbawiciela — mówi ks. Tadeusz Kwitowski, organizator spotkania młodych przy gnieźnieńskiej katedrze.

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama