Boża doskonałość

Temat: Boża doskonałość

Doskonałość, do jakiej wzywa nas Jezus jest iście Boską cnotą. W naturze chyba każdego człowieka leży zabezpieczenie własnych interesów. Pan jednak wyjaśnia nam w sposób nie budzący wątpliwości, że zostaliśmy powołani do tego, aby przekraczać uwarunkowania osłabionej grzechem ludzkiej natury. Nie powinniśmy i nie możemy tłumaczyć się, że tak postępują wszyscy. Jako uczniowie Mistrza z Nazaretu mamy żyć przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Co dzieje się, kiedy ulegamy presji własnych żądz, pokazuje nam pierwsze czytanie. Gdy pragnienie posiadania, władzy, zemsty, zaczynają brać górę nad tym, co w nas ludzkie, nakierowane ku Bogu, świat zaczyna w szybkim tempie zmierzać ku zagładzie. Człowiek staje się wtedy mniej wart od tego, co posiada. Życie ludzkie staje się wówczas uzależnione tylko o d ewentualnych sankcji, jakie czekają tego, kto ośmieli się mu zagrozić.
Doskonale widać to także we współczesnym świecie. Przywódcy państw, uważający się za nietykalnych, rozpętują śmiercionośne konflikty. Despoci nieliczący się z Bogiem ani ludźmi tyranizują tych, za których są odpowiedzialni. Prawo do życia natomiast staje się coraz bardziej względne. Tak wygląda świat, o którym Jezus mówi „nie bądźcie jak poganie”. Dlatego też nie możemy brać wzoru z tych, którzy nie biorą wzoru z Ewangelii. Wyznacznikiem naszego postępowania musi być i pozostać Dobra Nowina, która jako jedyna jest obiektywną normą postępowania. Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci i dlatego jako ludzie wierzący, nic lepszego nie możemy zaproponować światu niż właśnie Ewangelia.


SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Aby żyć według zasady miłości nieprzyjaciół, trzeba wierzyć. Człowiek pozbawiony spojrzenia wiary na współczesny świat, nie dostrzeże wartości w przebaczeniu, przyjęciu własnej szkody, wyrzeczeniu się zemsty. Tylko patrząc w sposób nadprzyrodzony na otaczający nas świat, zdolni będziemy do heroizmu, którego owocem jest miłość nieprzyjaciół.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy rozumiem sens miłości nieprzyjaciół?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao