reklama

Miłosierdzie i wiara

Temat: Miłosierdzie i wiara
Wiara i miłosierdzie, to podstawa życia miłego Bogu. Tak wynika ze słów Pana Jezusa wypowiedzianych do faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nie sztuką jest bowiem zachowywać zewnętrzne gesty i przyjmować postawy, które zupełnie nie odpowiadają postawie serca. Ciekawe jest jednak zestawienie wiary z miłosierdziem. Otóż nie wszystko, co wygląda na miłosierdzie jest nim w rzeczywistości, i nie wszystko, co wydaje się być postawą wynikającą z wiary, jest nią również. Oto właśnie w przypadku faryzeuszy i uczonych w Piśmie Pan Jezus piętnował jedynie pozory, które sprawiały, że ktoś, kto nie zagłębiał się w szczegóły, mógł podziwiać życie motywowane wiarą tychże ludzi, kiedy motywy były zupełnie inne. Podobnie, dawanie jałmużny na pokaz, czynienie rzeczy, które ludziom mogą się podobać wcale nie musi wynikać z wiary.
Prawdziwe miłosierdzie motywowane wiarą nie oznacza spełnianie wszystkich próśb i zachcianek. Miłosierdzie Boże wiele razy doświadcza nas w życiu, aby skłonić nas do przyjęcia tego, co jest prawdziwym niezasłużonym darem – przebaczenia grzechów. Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić. Jego miłość doprowadziła Go na krzyż, aż do ofiary z samego siebie. Stąd też warto podkreślić raz jeszcze, iż miłosierdzie to nie pobłażliwość dal naszych grzechów, to nie przyzwolenie na pogardzanie Bogiem. Miłosierdzie to właśnie konsekwentne skłanianie serca ku Bogu, to nie zniechęcanie się do nas przez Boga pomimo naszych grzechów.
Podobnie w naszym życiu codziennym. Miłosierdzie motywowane wiarą jest więc postawą wynikającą z wiary. Inaczej staje się działalnością dobroczynną, działalnością społeczną czy gospodarczą. Niesie być może jakiś rodzaj pomocy dla bliźnich, ale jest to działanie niewykraczające poza zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. Tymczasem Bóg chce dać nam o wiele więcej.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejszy patron, św. Augustyn też otrzymał łaskę nawrócenia, którą wykorzystał w pełni. Modlitwy jego matki – św. Moniki wybłagały mu nawrócenie i świętość. Gdyby jednak zamiast nieustannego trwania przed Bogiem Augustyn widział u matki pobłażliwość i tolerancję dal swoich grzechów nie mielibyśmy dziś wielkiego świętego i doktora Kościoła.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że miłosierdzie łączy się z wiarą?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao