Pogarda dla Boga

Temat: Pogarda dla Boga

Spośród wielu radykalnych słów, jakie wypowiedział Zbawiciel, a które to zostały odnotowane na kartach Pisma świętego, te z dzisiejszej Ewangelii zasługują na szczególną uwagę. W czasach, kiedy chrześcijaństwo i głoszone przez nie wartości znalazło się na celowniku środowisk szerzących cywilizację śmierci, gdy grzechami ludzi Kościoła próbuje się uderzać w wiarę ludzi, prostą, silną, pełną nadziei i miłości, słowa te niosą ze sobą wielki ładunek bogaty w treść. „Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi”.
Zupełnie czymś innym jest piętnowanie grzechów, w tym ludzi Kościoła, wszak wszyscy jesteśmy grzeszni, a czymś innym uderzanie w ewangeliczne przesłanie Kościoła. Tak dziwnie się składa, że ci, którym nie po drodze z Ewangelią Jezusa Chrystusa uderzając w uczniów Mistrza z Nazaretu nie tyle dążą do nawrócenia grzeszników, ale raczej do przyzwolenia na wszelki grzech, na obnoszenie się z nim, na akceptację i afirmację tego, co od początku było potępiane na kartach Pisma Świętego w praktyce pierwotnego Kościoła.
Biada wypowiedziane przez Zbawiciela należy potraktować z największą powagą, robiąc głęboki rachunek sumienia. Pan wzywa do nawrócenia nas wszystkich. Nie tylko mieszkańców miast, jakie wymienia. Wszak my też zarówno osobiście, jak i jako naród doznaliśmy i doznajemy Bożej opieki i w życiu każdego z nas dokonało się wiele dzieł Bożych. Nie wolno nam o tym zapominać i lekceważyć wezwań Pana do przemiany naszego życia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Twarde słowa na kartach Ewangelii nie należą do rzadkości. Wszak Pan nie był ówczesnym pacyfistą, wędrownym filozofem, myślicielem, któremu obce byłyby realia życia. Był radykalny w miłości, w sposób radykalny ukochał nas do końca stąd też odpowiedź naszego życia musi być odpowiedzią pełną i radykalną.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak odpowiem Bogu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao