reklama

Święci Młodziankowie

Temat: Święci Młodziankowie

Męczeństwo jest najwyższym aktem wyznania wiary. Ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa, otrzymuje palmę męczeństwa i wieniec zwycięstwa. Dzisiejsze jednak święto burzy nieco nasze wyobrażenie o męczeństwie. Wszak zawsze uczono nas, że zarówno grzech jak i cnota wymagają świadomego i wolnego działania. O ile przyjęcie męczeństwa za wiarę w przypadku dorosłego człowieka nie budzi zastrzeżeń, o tyle doskonale wiemy, że dziecko, zwłaszcza w wieku niemowlęcym nie ma tej świadomości. Młodziankowie zostali zamordowani za Jezusa, kiedy nie wiedzieli co dokoła nich się dzieje.
Tu jednak przychodzi nam z pomocą wiara, że dziecko czyste i niewinne umierając, jak mówi się w przenośni „powiększ grono aniołków”, czyli zaznaje szczęścia w raju. Śmierć za Zbawiciela pozwala ich zaliczyć do grona świętych, podobnie jak innych ludzi z czasów naszego Pana. Święci Joachim i Anna, święty Jan Chrzciciel, święty Józef. Nie na darmo Pan powiedział do współczesnych sobie, że to, na co oni patrzą pragnęli zobaczyć patriarchowie, królowie i prorocy. Życie w czasach Zbawiciela było łaską ale też i szczególnym wybraniem. Młodziankowie, choć bez własnej woli i świadomości też zostali wybrani. Dosięgła ich ręka kata, ale zyskali też palmę męczeństwa.
W dzisiejszych czasach święto to jest okazją do przypomnienia o Ewangelii życia. Tak mocno akcentowana i przypominana przez św. Jana Pawła II, dziś może niekiedy zbyt przemilczana jest wyzwaniem i zadaniem na nasze czasy. Jeśli milczymy, gdy współcześni Herodowie dokonują rzezi niewiniątek, na cóż nam jeszcze sumienie?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czasy dzisiejsze, to czas wielkiej próby. Ustawodawstwa wielu państw postawiły nienarodzone dzieci poza prawem. Także w naszej ojczyźnie próby wzmocnienia prawnej ochrony życia są skutecznie blokowane przez władze. Czy nie jest to dla nas wyrzutem sumienia? Próbą o którą kiedyś upomną się przed Chrystusem Święci Młodziankowie?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam odwagę bronić Ewangelii życia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao