reklama

Ofiarowany Ojcu

Temat: Ofiarowany Ojcu

Dzisiejsze święto ukazuje nam, jak Bóg w sposób systematyczny i uporządkowany wkracza w dzieje człowieka. Oto Ten, Który narodził się w Betlejem, teraz został ukazany swojemu ludowi. Najpierw, przywitany przez pasterzy, później odnaleziony przez mędrców ze Wschodu, teraz na progu świątyni spotyka się z tymi, którzy Go wyczekiwali. Starzec Symeon, który pragnął ujrzeć Zbawiciela, a któremu to została dana obietnica, że nie zazna śmierci, aż zobaczy Tego, Który ma przyjść, oraz prorokini Anna, która służyła Bogu wyczekując spełnienia obietnicy są tymi, którzy zostali przez Najwyższego uznani za godnych, aby jako przedstawiciele ludu wybranego powitać Maleńkiego u progu świątyni.
Bóg objawia się tak jak On sam chce i tym, których On sam chce obdarować takim przywilejem. Podobnie w dzisiejszych nam współczesnych czasach. Jednym daje łaskę bliższego poznania siebie, inni sami muszą przebyć solidny kawał drogi własnego życia, aby dostrzec małe Boże dziecię i uznać w Nim obiecanego Mesjasza. Niekiedy w naszym życiu wyczekujemy Boga jak wyczekiwali Go królowie i patriarchowie. Modlimy się i pościmy, a On nie nadchodzi. Tymczasem może ktoś inny, w innych okolicznościach swojego życia doświadcza łaski spotkania Pana. Może jak Szaweł z Tarsu, choć nie rozumie z kim walczy i kogo prześladuje doznaje łaski nawrócenia, podczas, gdy ktoś inny wyczekuje na modlitwie i ma wrażenie, że Bóg się ociąga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bóg ma swój czas i mierzy rzeczywistość Swoją miarą. Różnie też rozdziela Swoje dary. Nam pozostaje wiara, że czyni to kierując się miłością do każdego z nas, i choć różnie spełnia nasze prośby, to wciąż pozostaje wierny Swojej obietnicy. Zatem? Warto być pokornym, bo tylko wtedy będziemy mogli prawdziwie się radować z wypełnienia się woli Bożej.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy podchodzę z pokorą do Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao