reklama

Posłani do pogan

Temat: Posłani do pogan

Pomimo posłania Pana, na mocy którego polecił apostołom iść aż na krańce świata, aby głosić Dobrą Nowinę, wyruszenie z nią poza granice Synów Izraela nie było tak oczywiste. Apostołowie z trudem zdawali sobie sprawę z tego, że ich misja nie jest ograniczona do pobliskich miast i wiosek. Można by rzec, że dopiero św. Paweł wyprowadza Ewangelię Izraela i udaje się do pogan. Jego podróże apostolskie uzmysławiają także gronu Dwunastu, że Zbawiciel oczekuje od nich znaczenie czegoś więcej, niż tylko głoszenia Słowa w obrębie Synagogi. To rodzi wiele nowych pytań. Część nich sprawia, że Uczniowie Zbawiciela spotykają się na tzw. Soborze Jerozolimskim. Dyskutują o tym, czy nawracający się poganie muszą wpierw stać się wyznawcami Judaizmu, aby stać się uczniami Mistrza z Nazaretu.
Z czasem jednak odejście od Prawa na rzecz wolności Synów Bożych bierze górę. Jednak Kościół długo będzie stawał wobec dylematów, jak głosić Dobą Nowinę ludom i narodom, które niekoniecznie rozumieją przekaz w takim języku i kulturze, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni. Apostołowie Słowian rozumieli to doskonale. Dziś Kościół nauczył się żyć w warunkach, gdzie inkulturacja odgrywa dużą rolę w dziele ewangelizacji. Jednak warto uważać, aby nie popełnić nadużycia w drugą stronę. Czym innym jest bowiem forma przekazu, czym innym rezygnacja z prawd wiary czy świętości sakramentów za cenę dotarcia do środowisk, które niekoniecznie gotowe są do nawrócenia i przyjęcia Dobrej Nowiny.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejsze święto zbiega się ze wspomnieniem św. Walentego, wykreowanego przez popkulturę na patrona zakochanych. Warto pamiętać, że każdy święty jest tym, który zakochał się w Jezusie. Oddał dla Niego bądź za Niego życie i świeci nam przykładem, jak żyć, aby życia nie zmarnować, jak żyć, aby słowem i przykładem głosić w zrozumiały sposób innym Dobrą Nowinę.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy moje życie jest czytelnym świadectwem o Jezusie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao