Rzecz o zaszczytach

Temat: Rzecz o zaszczytach

Nie jest niczym nowym dla człowieka wierzącego, że Jezus trzymał się z dala od ziemskich zaszczytów. Co więcej, przestrzegał swoich uczniów przed tymi, którzy w owych zaszczytach się lubują. Dzisiejsza Ewangelia jest tego najlepszym przykładem. Jak zatem zrozumieć naszą współczesną rzeczywistość, kiedy dążenie do zaszczytów nie tylko w świecie, ale i w Kościele jest można by rzec normą?
Gdybyśmy spojrzeli raz jeszcze na Ewangelię, nie ja jej rozmaite komentarze, ale jak lubi do tego wzywać ojciec święty Franciszek, na „czystą Ewangelię”, dostrzeżemy szybko rzecz niebywałą. Jest w niej mowa o Królestwie niebieskim, ale uczniowie, którzy próbują sobie załatwić w nim dobre miejsce zostają upomniani i nie wysłuchani. Co więcej, właśnie z Ewangelii bierze się dowartościowanie i niezwykła afirmacja zajęcia, które nie świadczyło o jakimś pożądanym statusie społecznym. Mianowicie mowa jest o słudze. Przecież służący czy służąca, nawet w świecie, gdzie niżej od nich stali niewolnicy, nie byli nigdy ani nie są kimś, o staniu się kim ludzie marzą.
My jednak dokonaliśmy sprytnego zabiegu semantycznego. Nazywając się sługami Boga, postawiliśmy się ponad wieloma innymi ludźmi. Tymczasem nauka Pana Jezusa jest jednoznaczna. Mamy być nie tylko Jego sługami, ale mamy usługiwać sobie nawzajem, i to dosłownie. Nasz autorytet w Kościele nie może więc być budowany jedynie na zaszczytach, na wzór świeckiego świata, ale ma wzrastać poprzez doskonalenie w sobie wiary, nadziei i miłości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Niekiedy do stania się autorytetem nie potrzeba jakiegokolwiek znaczenia w świecie. Matka Teresa z Kalkuty, o. Pio, ks. Jerzy Popiełuszko. Ci święci i błogosławieni zdobyli Królestwo Boże szturmem miłości Boga i bliźniego. Bez sięgania do wielkich godności i poprzez wierność aż po krzyż służbie, jakiej wobec Boga i Kościoła kiedyś się podjęli. Czy nie jest to dla nas droga do największego z zaszczytów? Zdobycia obywatelstwa w Królestwie niebieskim?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę zaszczytów w niebie czy na ziemi?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao