Jezus uzdrowiciel

Temat: Jezus uzdrowiciel

To zastanawiające, że kiedy Jezus gromił demony, nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały kim On jest. Tymczasem nie trzeba nam studiować teologii, aby wiedzieć, że każdy cud pana Jezusa miał prowadzić do wiary tych, którzy byli jego świadkami. Każdy z cudów odsłaniał rąbek tajemnicy Mistrza z Nazaretu, Który raz jawi się jako Ten, Który panuje nad siłami przyrody, innym razem potrafi uzdrawiać, a jeszcze innym nawet wskrzesić człowieka. Współcześnie Zbawicielowi sami przecież niejednokrotnie zadawali sobie pytania, co to za jakaś nowa nauka z mocą, bo każde słowo poparte jest cudami i czynami. Zresztą z tego właśnie powodu faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli zgładzić nie tylko Jezusa, ale i Łazarza, gdyż był żywym dowodem na to, że Jezus panuje nad życiem i śmiercią. Zatem raz jeszcze warto zastanowić się, dlaczego wypędzając złe duchy, Jezus zabrania im mówić?
W czasach, kiedy słabnie wiara w Boga wśród wielu wierzących, a rośnie zainteresowanie tym, co dzieje się w czasie egzorcyzmów, gdy wielu traktuje słowa wypowiadane przez demony za bardziej wiarygodne od Ewangelii postawione sobie przez nas pytanie nabiera szczególnej wagi. Nasza wiara ma być budowana nie na świadectwie demonów, ale na świadectwie słów i czynów Zbawiciela świata. Ojciec kłamstwa nie może być wiarygodnym świadkiem, choćby niekiedy mówił prawdę. Właśnie owo pomieszanie prawdy i kłamstwa daje fatalny efekt końcowy.
Drugi z argumentów wiąże się z tym, o czym przed chwilą powiedzieliśmy sobie. Nasza wiara ma być budowana na przekazie płynącym z Objawienia się Syna Bożego. Nawet jeśli dochodzimy do niej stopniowo, jeżeli najważniejsza z wiadomości, jaką przynosi na świat Zbawiciel, a mianowicie że jest On obiecanym Mesjaszem i Synem Bożym będzie docierała do świadomości uczniów powoli i stopniowo, to ma mieć podstawy w tym, co słyszymy i widzimy, nie zaś w tym, co przekazuje na ojciec kłamstwa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Zwłaszcza w dzisiejszych czasach to przesłanie wydaje się być niezmiernie istotne. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jemu zaufać i na Nim budować swoją wiarę. Dziś bowiem demon manifestuje się nie tylko w czasie egzorcyzmów. Ma do dyspozycji niekiedy środki o ogólnoświatowym działaniu i zasięgu. Zatem ważne jest, abyśmy wierzyli Jezusowi i Jego Kościołowi a nie diabłu i jego podstępnym sztuczkom.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy moją wiarę opieram na Objawieniu Jezusa Chrystusa?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao