reklama

Ofiara miła Bogu

Temat: Ofiara miła Bogu

Człowiek od wieków zastanawiał się, jakimi ofiarami przebłagać Boga. Także w religiach pogańskich znane są ofiary, które miały wpłynąć na postawę bóstw. Tymczasem kiedy uświadomimy sobie, że Bóg Jedyny, Stwórca Nieba i Ziemi jest panem całego Wszechświata, od razu przychodzi nam do głowy myśl, że przecież nic Bogu ofiarować nie możemy. Wszystko przecież do Niego należy. Tymczasem Stary Testament pełen jest ofiar, które lud składał swojemu Bogu. Czyżby miały być one jedynie ludzkim pomysłem? Czyżby Bóg nie chciał ofiar i całopaleń?
Dziś wiemy już, że nie ofiary i całopalenia dają nam zbawienie. Prorocy wiele razy napominając lud podkreślali, że dla Najwyższego najważniejsza jest postaw ludzkiego serca. Ważne jest, aby postępować według prawa, jakie Bóg wypisał w ludzkiej duszy. Nawet, jeżeli trzeba było to prawo przenieść na kamienne tablice, nawet, jeśli lud składał ofiary ze zwierząt i płodów ziemi, wszystko to działo się po to, aby człowiek dał się pociągnąć Bogu ludzkimi więzami, czyli więzami miłości.
Stąd też Nowy Testament podsumowuje wszystkie przykazania, jakie miał lud wybrany tymi dwoma, które uznane zostają przez Zbawiciela za najważniejsze. Przykazaniami miłości Boga nade wszystko i bliźniego swego jak siebie samego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Ofiara jaką zastąpione zostały wszystkie ofiary Starego Prawa to ofiara złożona przez Pana na krzyżu. Nic innego człowiek nie może Bogu już ofiarować. Wszystkie inne ofiary bledną i tracą znaczenie wobec tej, w której Jezus składa samego siebie. Dlatego też na taką ofiarę można i trzeba odpowiedzieć miłością i ofiarą swojego życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem ofiarować wszystko co mam i posiadam?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao