Jan Paweł II a ład społeczny

Rozmowa z dr. hab. Dominiką Żukowską-Gardzińską, teologiem kultury, kierownikiem Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jak papież Jan Paweł II patrzył na zagadnienia ładu społecznego i wartości za którymi społeczeństwo powinno podążać?

Rozmawia Jakub Górski.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Jak polskie prawo chroni rodzinę
Jak polskie prawo chroni rodzinę

« 1 »

reklama

reklama

reklama