Jak chronić majątek Kościoła i zdrowie duchownych

Już ponad 100 instytucji kościelnych – archidiecezji i diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz fundacji i stowarzyszeń – chroni swój majątek dzięki TUW PZUW. Korzystają też z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotnych. Coraz chętniej wybierają nowo wprowadzone ubezpieczenia podróżne.

– Znaczenie ubezpieczeń bywa niedoceniane, dopóki nic złego się nie wydarzy – mówił prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński na spotkaniu sekretarzy i ekonomów kościelnych podczas targów SacroExpo w Kielcach. Wśród ludzi Kościoła świadomość ubezpieczeniowa jest jednak wyższa niż przeciętna. – Dziękuję tym, którzy nam zaufali i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili – podkreślał prezes Kiliński.

To ważne także ze względu na rosnąca liczbę niepożądanych zdarzeń. Na przykład liczba pożarów w kościołach i innych sakralnych obiektach była w zeszłym roku największa od 10 lat. 

Pod patronatem św. Antoniego

Formuła ubezpieczeń wzajemnych, które opierają się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku, wpisuje się w ważne dla Kościoła wartości, jak budowanie wspólnoty. Ubezpieczeni przez TUW PZUW są jednocześnie jego członkami. Tworzą związki wzajemności członkowskiej, aby wspólnie chronić się przed zagrożeniami, zapobiegać im i wspierać się w potrzebie. 

–  Od 2018 roku w ramach TUW PZUW działa zrzeszający instytucje kościelne Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoni. Ma już 106 członków i sukcesywnie się rozwija – opowiadał odpowiedzialny za ubezpieczenia instytucji kościelnych dyrektor Leszek Kuziemski. 

Opieka zdrowotna

TUW PZUW obejmuje swoją ochroną również zdrowie księży i zakonników oraz świeckich pracowników Kościoła i ich rodzin. Służą temu ubezpieczenia zdrowotne. Dają dostęp do prawie 2500 przychodni PZU Zdrowie w ponad 600 miejscach w Polsce.

– Zapewniamy wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu dwóch dni, a u specjalisty – w ciągu pięciu dni. Mamy elektroniczny system rezerwacji wizyt, który podpowiada nawet, do jakiego specjalisty się umówić w zależności od symptomów chorobowych – mówiła na spotkaniu w Kielcach dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel.

Jak podkreślała, zaletą ubezpieczenia jest równocześnie zdalny dostęp do lekarzy ponad 20 specjalności, którzy udzielają porad telefonicznie albo za pośrednictwem wideo chatów.
Nie ma przy tym ograniczeń wiekowych dla ubezpieczonych. – Są wśród nich sędziwe osoby, w naprawdę imponującym wieku. I oby dożyły sto lat w zdrowiu i szczęściu – dodała dyrektor Jezierska-Stencel. 

Ochrona w podróży

Dla wyjeżdżających z kraju – na krótko i na dłużej, np. na misje – atrakcyjnym rozwiązaniem są ubezpieczenia podróżne. Ich atutem jest prostota – działają jak przedpłacona karta na zakupy. 

Diecezja albo prowincja zakonna wykupuje na rok określoną liczbę tzw. osobodni. W okresie ubezpieczenia zgłasza, ile osób i na jaki czas wyjeżdża. Jeśli przekroczy limit „osobodni”, nie  traci ubezpieczeniowej ochrony. – Po roku rozliczamy taką polisę. Zwracamy składkę, jeśli nie została wykorzystana albo prosimy o dopłatę, jeśli wykorzystanych „osobodni” było więcej niż opłaconych – tłumaczyła odpowiedzialna za współpracę instytucjami kościelnymi Ewa Macińska.

Polisa TUW Podróż chroni też w przypadku utraty bagażu, w razie potrzeby zapewnia pomoc prawną i ze strony tłumacza.

Siła i wiarygodność

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest częścią Grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ubezpieczając instytucje kościelne, angażuje się też w inicjatywy ważne dla Kościoła. To m.in. zainicjowany przez Archidiecezję Lwowską projekt budowy Centrum Ekumenicznego św. Jana Pawła II we Lwowie, w którym mają być organizowane spotkania religijne i wydarzenia edukacyjne. 

– W międzynarodowym rankingu Global 500 zostaliśmy uznani za drugie pod względem dynamiki wzrostu towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych na świecie. Jako jedyne w Polsce cieszymy się ratingiem międzynarodowej agencji Standard&Poors. Wysoka ocena ratingowa i przynależność do Grupy PZU świadczą o naszej sile i wiarygodności – podsumował dyrektor Leszek Kuziemski.

Materiał sponsorowany przez TUW PZUW


 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao