Pomoc uchodźcom z Ukrainy od Grupy Enea wyniosła do tej pory blisko 4 mln zł

Kolejne tygodnie wojny sprawiają, że pomoc niesiona od pierwszych dni agresji na Ukrainę jest niezmiennie potrzebna. Grupa Enea i jej pracownicy angażują się w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach. Przekazane do tej pory wsparcie finansowe i rzeczowe wyniosło blisko 4 mln zł. Poza funduszami przekazywanymi przez Fundację Enea organizacjom niosącym pomoc, Grupa wsparła m.in. proces odbudowy zniszczonego ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz udostępniła swoje ośrodki wypoczynkowe, oferując bezpieczne schronienie dla około 270 osób.

Grupa Enea przystąpiła do organizacji działań pomocowych już w pierwszych dniach wojny. W tym czasie, podczas zbiórek organizowanych w spółkach Grupy w całej Polsce, zebrano ponad 13 ton darów: środków czystości, żywności długoterminowej i przedmiotów codziennej potrzeby. Zbiórki odbywały się w 50 lokalizacjach, a dary zostały przekazane do punktów PCK, ośrodków recepcyjnych w dużych miastach oraz ośrodków wypoczynkowych Grupy Enea, w których, w najtrudniejszym momencie wojny, schronienie znalazło około 270 osób. Uchodźcy mieszkali w Hotelu Energetyk w Kozienicach (woj. mazowieckie), Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie) i Sierakowie (woj. wielkopolskie). W ośrodku tymczasowego pobytu w Starym Tartaku pod Lublinem pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka udostępnili miejsca dla około 40 osób. W sumie Grupa Enea jest gotowa na przyjęcie blisko 400 osób. Dziś, ze względu na zmniejszenie ryzyka działań wojennych w centralnych i zachodnich okręgach Ukrainy oraz powrót wielu uchodźców do swoich domów, w ośrodkach Enei przebywa ok. 160 osób, w większości matki z dziećmi.

Pracownicy Grupy Enea, poza organizacją zbiórek i ich transportem, zaangażowali się finansowo w niesienie pomocy. Na specjalnym koncie uruchomionym przez Fundację Enea uzbierano prawie 47 tys. zł. Darczyńcami byli wyłącznie pracownicy Grupy, a wsparcie finansowe zostało przekazane Caritas Poznań. Pracownicy włączyli się również aktywnie w program grantowy Potęga poMocy. Pięć inicjatyw, nagrodzonych grantami w wysokości 4 000 – 5 000 zł zostało zrealizowanych wraz z wolontariuszami Grupy działającymi w swoich lokalnych środowiskach. Pomoc otrzymali dorośli i dzieci, m.in. z domów dziecka czy przebywające w szpitalach. 

– Mobilizacja do pomocy w tej trudnej sytuacji jest kluczowa. Widzimy, że jest ona potrzebna w długiej perspektywie czasowej. Angażując się we wszelkie formy pomocy, solidaryzujemy się z osobami dotkniętymi działaniami wojennymi, które przebywają u nas w Polsce lub które pozostały w swojej ojczyźnie. Ogromnie dziękuję wszystkim pracownikom, dzięki którym udaje nam się nieść pomoc na tak wielu kierunkach – podkreśla Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.  

Do tej pory Fundacja Enea wsparła lub finalizuje przekazanie funduszy na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. Wsparcie finansowe przekazywane jest organizacjom, które w sposób profesjonalny pomagają uchodźcom na terenach przygranicznych i w ośrodkach w głębi kraju. Pomoc tę otrzymały m.in. Caritas, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia czy Fundacja Wolność i Demokracja, zajmująca się m.in. pomocą Polakom i osobom polskiego pochodzenia, które pomimo działań wojennych pozostały na terenie Ukrainy.

Po ponad 150 dniach walk na ukraińskiej ziemi działania pomocowe wciąż są potrzebne. Poznański Punkt recepcyjny, którym opiekuje się Caritas Poznań, każdego dnia pomaga kilkuset osobom.  

– Staramy się w mądry sposób tworzyć to miejsce, aby ludzie w tym trudnym dla nich czasie czuli się objęci troską i opieką. Wydajemy jedzenie oraz inny potrzebny asortyment. Dzięki otrzymanym środkom od Fundacji Enea, jesteśmy w stanie zakupić większą ilość jedzenia, która trafia do paczek, które otrzymują od nas ukraińscy uchodźcy – podkreśla Marek Misiek z Caritas Poznań.

« 1 »

reklama

reklama

reklama