Pamięci świadków wiary – zakończył się Kongres „108 błogosławionych męczenników II wojny światowej”

Właśnie zakończył się Kongres „108 błogosławionych męczenników II wojny światowej”. Była to druga edycja wydarzenia, pierwsza miała miejsce w 2019 roku w Gdańsku. Tym razem prelegenci i goście spotkali się 14 i 15 grudnia w historycznych budynkach Zespołu Katedralnego we Fromborku. Kolejna trzecia edycja odbędzie się 27-28 kwietnia przyszłego roku w Kaliszu, tuż przed Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Założeniem wszystkich edycji Kongresu 108 jest rozpowszechnienie duchowości polskich męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas jego podróży apostolskiej do Polski. 

Duchowni byli według Niemców i Sowietów grupą szczególnie niebezpieczną, ponieważ poprzez swą duszpasterską pracę byli wsparciem i ostoją polskości w niejednym domu, co skutecznie uniemożliwiało wyniszczanie narodu polskiego. Od pierwszych dni wojny byli więc wyłapywani, aresztowani, więzieni i mordowani. Duchowni stali się ofiarami niemieckiej akcji „Tannenberg”. Operacja ta miała na celu bezwzględną eliminację elit przywódczych i moralnych Rzeczypospolitej. Szacuje się, że w latach 1939–1945 z rąk Niemców i Sowietów śmierć poniosło blisko 3 tys. polskich duchownych, czyli około 20% stanu przedwojennego.

108 Błogosławionych to osoby, które były w pełni oddane Panu Bogu, poświęcając swoje ziemskie życie za wiarę i ojczyznę. Błogosławieni to świadkowie wiary, niezachwianej nadziei, a przede wszystkim ofiarnej chrześcijańskiej miłości. Ich postawy to swoisty wzór człowieczeństwa godzien popularyzowania wśród ludzi młodych w ramach solidarności międzypokoleniowej.

Dwa dni Kongresu pełne były modlitwy oraz niezwykle interesujących debat panelowych z udziałem eminentnych kapłanów, przedstawicieli instytucji państwowych, przedsiębiorców, uznanych w środowisku naukowców, członków wspólnot i organizacji pozarządowych, a także dziennikarzy oraz publicystów telewizyjnych i radiowych. Osoby te reprezentowały różne środowiska i punkty widzenia, niekiedy różniąc się między sobą. Na zakończenie tegorocznej edycji Kongresu uczestnicy wysłuchali koncertu muzycznego Andrzeja Rosiewicza oraz mieli okazję odbyć wizytę studyjną śladami Mikołaja Kopernika w bazylice archikatedralnej we Fromborku. Nagrania z poszczególnych debat będą niebawem dostępne po zarówno na stronach i profilach internetowych Partnerów Medialnych Kongresu jak i na www.k108.pl 

Warto mieć na uwadze, iż w 2002 r. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła 29 kwietnia, w rocznicę wyzwolenia jednego z miejsc kaźni polskiego duchowieństwa niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej. 

Niemcy utworzyli obóz w Dachau głównie dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1773 pochodziło z Polski. 868 duchownych zostało zamęczonych w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie. 

Ogólnopolskie uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego planowane są jak co roku 29 kwietnia w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

III Kongres „108 błogosławionych męczenników II wojny światowej” otrzymał błogosławieństwo bp. Damiana Bryla, biskupa kaliskiego. Przyszłoroczny Kongres odbędzie się 27 i 28 kwietnia 2023 r. w Kaliszu, tuż przed 78 rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. 

Organizatorem II. i III. edycji Kongresu 108 jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął m.in. portal opoka.org.pl. .

« 1 »

reklama

reklama

reklama