PGE i NFOŚiGW uzyskały zgodę UOKiK na koncentrację w projekcie ESP Młoty

PGE Polska Grupa Energetyczna i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Dzięki tej decyzji możliwe będzie odpłatne objęcie przez NFOŚiGW udziałów w spółce PGE Inwest 12 Sp. z o.o. - spółce celowej PGE, odpowiedzialnej za realizację projektu ESP Młoty.

„ESP Młoty jest najbardziej zaawansowanym tego typu projektem w Polsce. Zgoda na koncentrację umożliwi podpisanie z NFOŚiGW umowy inwestycyjnej na finansowanie tej inwestycji. Dzięki temu, po uzyskaniu wyników studium wykonalności  w drugim kwartale 2023 roku i podjęciu decyzji o realizacji inwestycji, będziemy mogli sprawnie przystąpić do kolejnych kroków przygotowawczych a następnie realizacji inwestycji. Zgodnie z harmonogramem, ukończenie inwestycji planowane jest na 2030 rok”  – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Po decyzji Prezesa UOKiK PGE dokapitalizuje spółkę celową Inwest 12 Sp. z o.o. a następnie NFOŚiGW obejmie w niej odpłatnie 49% udziałów. PGE zachowa 51% udziałów w spółce.

Projekt ESP Młoty jest jednym z elementów realizacji transformacji energetycznej w Polsce. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwóch zbiorników wodnych. Po wyłączeniu z eksploatacji jednostek węglowych w regionie, ESP Młoty będzie wspierać stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski, jak również  będzie pełnić funkcję przeciwpowodziową oraz utrzymania retencji wód na w regionie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama