Ponad 1,1 GW nowych mocy OZE w sieci energetycznej Enei Operator

Systematycznie rośnie moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Enei Operator. W trzech kwartałach 2023 r. do systemu dystrybucyjnego w północno-zachodniej Polsce firma przyłączyła ponad 18 tys. nowych zielonych źródeł, a ich moc przekroczyła 1,1 GW.

Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było łącznie prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW. Jest to o ponad gigawat więcej niż pod koniec zeszłego roku. Dodatkowo spółka jest w trakcie procedowania kolejnych wniosków o przyłączenie OZE.

„Sukcesywny wzrost mocy OZE przyłączonych do naszej sieci energetycznej jest bardzo dobrym sygnałem. Dzięki inwestycjom i zwiększaniu potencjału sieci Enei Operator do przyłączenia kolejnych źródeł, przyczyniamy się do transformacji energetycznej, która dzieje się na naszych oczach” – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. spółka przyłączyła ponad 18,2 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 1,1 GW. Zdecydowanie najwięcej z nich to fotowoltaika (prawie 900 MW), na drugim miejscu są źródła wiatrowe (ponad 225 MW), natomiast podium uzupełniły źródła hybrydowe, choć ich łączna moc to niespełna 20 MW.

Jeżeli chodzi o same mikroinstalacje, to w trzech kwartałach 2023 r. Enea Operator przyłączyła ich  prawie 18 tys., a ich łączna moc to nieco ponad 227 MW. Obecnie na całym obszarze spółki, czyli w północno-zachodniej Polsce, przyłączonych do sieci jest ponad 168 tys. mikroinstalacji, o łącznej mocy prawie 1,5 GW.

Enea Operator już od kilku lat wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom OZE i publikuje na swojej stronie internetowej operator.enea.pl listę dostępnych mocy przyłączeniowych na średnim napięciu. Pozwala to zainteresowanym na dogodniejsze planowanie swoich inwestycji, związanych z budową lub rozwojem OZE na konkretnych obszarach.

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama