Olimpiada wiedzy o górnictwie i hutnictwie dla uczniów programu edukacyjnego KGHM „Kompetentni w branży”

Edukujemy i współpracujemy – za nami 1. edycja Olimpiady wiedzy o górnictwie i hutnictwie „Kompetentny Gilbert” w ramach programu edukacyjnego KGHM „Kompetentni w branży”. W prestiżowym wydarzeniu rywalizowali ze sobą uczniowie z 10 szkół z Zagłębia Miedziowego i województwa lubuskiego.

Nazwa przedsięwzięcia wzięła się ze slangu młodzieżowego – dziś Gilbertem nazywane są osoby, które pilnie się uczą, czyli przysłowiowe „kujony”. Olimpiada wiedzy to świadectwo zaangażowania KGHM w rozwój sektora miedziowego oraz promocję młodych talentów.

Olimpiadę „Kompetentny Gilbert” wygrał Zespół Szkół MCKK w Lubinie. Drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół z Chocianowa i Zespołu Szkół Politechnicznych z Głogowa. Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne i atrakcyjne gadżety.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą, która obejmowała zagadnienia górnicze, hutnicze, elektryczne oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W pierwszej części zmagań reprezentacje 10 szkół musiały wykazać się wiedzą z zakresu górnictwa, hutnictwa, elektryki czy też mechatroniki. Stawka była bardzo wyrównana, a 8 szkół zgromadziło komplet punktów.

Druga część olimpiady była testem umiejętności. Zespoły miały za zadanie, m.in. pobrać próbkę metali, zbudować stos podporowy (kaszt), adresować kart ProfiBus, zidentyfikować piktogramy BHP czy też zmontować układ hydrauliczny. Na koniec uczestników czekała dogrywka sportowa, podczas której konkursowicze byli testowani ze sprawności fizycznej. Uczestnicy rywalizowali, ale też podkreślali znaczenie współpracy w zespole i nie tylko.  

Olimpiada, organizowana została przez zespół #teamKompetentni, czyli pracowników departamentu efektywności zawodowej pracowników KGHM oraz przedstawicieli oddziałów miedziowej spółki, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dla KGHM każde działanie realizowane we współpracy ze szkołami w ramach programu „Kompetentni w branży” to okazja do zachęcenia najlepszych uczniów szkół technicznych do podjęcia pracy w miedziowej spółce.

Celem programu KGHM „Kompetentni w branży” jest ścisła współpraca na linii szkoła – miedziowy gigant, która umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na merytoryczną pomoc, dostęp do materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu.

Olimpiada wiedzy o górnictwie i hutnictwie dla uczniów programu edukacyjnego KGHM „Kompetentni w branży”
« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama