„Umacniać w rodzinach królowanie Jezusa”. Dołącz do Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła

Tak jak przez ostatnie 40 lat i w tym razem pielgrzymi rozpoczną swoją drogę 16 sierpnia z kościoła konkatedralnego MB Zwycięskiej na warszawskim Kamionku, aby po 10 dniach stanąć 26 sierpnia u stóp Pani Jasnogórskiej na jej Uroczystość i patronalne święto Pomocników Matki Kościoła.

Podejmowany temat rodziny i jej spraw wydaje się być tą częścią życia Kościoła, która wymaga obecnie najpilniejszej obrony. Tegoroczni pątnicy będą mogli nie tylko posłuchać świadectw osób zaangażowanych w troskę duszpasterską i wsparcie rodzin, ale również zapoznają się z nauczaniem bł. Stefana Wyszyńskiego. Słowa Prymasa kierowane do pokolenia naszych dziadków i rodziców w odmiennych sytuacjach nie tracą nic ze swojej aktualności dotykając tak celnie naszej polskiej duszy.

Hasło pielgrzymki w swoim brzmieniu nieprzypadkowo nawiązuje do treści Jasnogórskich Ślubów Narodu, gdyż sama pielgrzymka jest z nimi i osobą błogosławionego Prymasa ściśle związana. Warto wspomnieć, że podąża ona trasą starej Praskiej Kompanii, która chodziła do pierwszej wojny światowej. Została zainicjowana w 1657 roku właśnie z Kamionka jako wyraz wdzięczności Prażan za lwowskie śluby Jana Kazimierza. Obecna pielgrzymka jest organizowana przez Ruch Pomocników Matki Kościoła wraz z Diecezją Warszawsko-Praską. Ruch ten został powołany do istnienia 26 sierpnia 1969 roku przez bł. Stefana Wyszyńskiego. Jasnogórskie Śluby Narodu (z 1956 r.), Milenijny Akt Oddania (z 1966 r.), List Założycielski Pomocników (z 1969 r.) czy ABC Społecznej Krucjaty Miłości, których Prymas jest autorem, stały się dla Pomocników podstawowymi źródłami inspiracji do życia chrześcijańskiego i osobistego oddania się Maryi.  

„Umacniać w rodzinach królowanie Jezusa”. Dołącz do Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła

Oczywiście nie trzeba być Pomocnikiem Matki Kościoła, aby móc uczestniczyć w tej pielgrzymce. Każdy może znaleźć coś dla siebie. I choć hasło przewodnie dyktuje treści duchowe dla całej pielgrzymki, to w każdej z trzech grup są one przybliżane według potrzeb uczestników. W grupie czerwono-zielonej najwięcej można się dowiedzieć o osobie Prymasa, jego duchowości i treściach zawartych w Ślubach Jasnogórskich. Grupę niebieską charakteryzuje większa ilość i pogłębiony profil praktyki modlitwy różańcowej. W grupie żółtej – młodzieżowo-rodzinnej – można znaleźć dużo zabaw i śpiewu, a także  wiele udogodnień dla rodzin z dziećmi.

Każdy ma swoje osobiste powody, dla których postanawia wyruszyć na tę pielgrzymkę. Mogą być one bardziej duchowe wynikające z zainteresowania duchowością Prymasa. Czasem jest to brak urlopu w pierwszej połowie sierpnia, a pielgrzymka Pomocników jest jedyną pieszą, która podąża z Warszawy na 26 sierpnia. Bywa również, że do decyzji o wyruszeniu w drogę popycha zwykła ciekawość lub chęć poznania nowych ludzi. Niezależnie od motywów każdy pątnik – czy nowy czy wieloletni – doświadcza ogromu życzliwości w rodzinie pielgrzymkowej jak i wśród przyjmujących gospodarzy. Wynika to z kameralnego charakteru grupy, która nie jest liczna (ok. 200 uczestników), przez co pątnicy nie są dla siebie anonimowi. Jako drugi powód można wskazać fakt, że pielgrzymowanie odbywa się w drugiej połowie sierpnia, kiedy natężenie ruchu pątniczego w Polsce jest mniejsze, a przez to – w zrozumiały sposób mniej uciążliwe.

Żaden opis oczywiście nie odda atmosfery wiary, radości wspólnej drogi i duchowych doświadczeń pod Jasnogórskim Obrazem. By się o nich przekonać nie ma innego sposobu, jak wybrać się z Pomocnikami na pielgrzymki szlak.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pielgrzymkapomocnikow.pl.

„Umacniać w rodzinach królowanie Jezusa”. Dołącz do Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama