Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
6 lipca 2020
poniedziałek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Pierwsze czytanie:
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22
Psalm responsoryjny:
Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
Werset przed Ewangelią:
2 Tm 1, 10b
Ewangelia:
Mt 9, 18-26
św. Romulus z Fiesole, św. Dominika, św. Maria Goretti, św. Goar, św. Modwenna, św. Godeleva, św. Sexburga, św. Sisoes, bł. Maria Teresa Ledóchowska, dz.*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Oz 2, 16. 17b-18. 21-22
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:

«Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.

I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal.

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Psalm responsoryjny

Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 9, 18-26
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».

Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Bóg, który przemawia do ludzkiego serca

Przemówić nie tylko do ludzkiego rozumu, ale także do serca, to prowadzić dialog pełen miłości i empatii. Tak jest przecież w relacjach naszych międzyludzkich. Jeśli dziś zagłębiając się w Słowo Boże czytamy, że Bóg przemawia do serca Swojego ludu i poślubia go, to oznaczać może tylko jedno. Bóg uniża się do człowieka i prowadzi z nim dialog pełen miłości i współczucia. Uwodzi go i pragnie obdarować pełnią Swojej miłości.
Oto prorok sam przypomina ludowi Bożemu, że Bóg jest jak ojciec i matka. Bierze na ręce niemowlę i przytula do swego policzka. Lud wybrany tyle razy doświadczał miłosiernej miłości Boga. Tak wiele razy pomimo upadków i niewierności mógł poczuć, jak Najwyższy przemawia nie tylko do jego umysłu, ale i serca. Miłość Boża przecież zawiodła Józefa i jego rodzinę do Egiptu na czas klęski urodzaju, a następnie gdy Egipt stał się domem niewoli wywiodła do Ziemi Obiecanej. To miłość Boża przemawiała do serca ludu, nawet gdy On sam dopuszczał kary i napominał łamiących przymierze Izraelitów.
Wreszcie Bóg posłał Swojego Syna przemawiając najmocniej jak się da do serc wszystkich ludzi. Oto Pan Nieba i Ziemi stał się jednym z nas, ludzi i wydał się za nas, gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi Boga zważając na nasz sposób postępowania. Do tej chwili Bóg też przygotowywał człowieka mówiąc do umysłów i serc ludzkich.
Wszystkie cuda, jakie opisuje Ewangelia są właśnie taką mową. Ulga w cierpieniu, pociecha dla strapionych, nadzieja, dla złamanych na duchu. Dziś po wiekach to wszystko przemawia do naszych umysłów, ale wówczas, gdy Pan litował się nad strapionymi wszystkie te wydarzenia i cuda przemawiały do serca.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziś też Bóg mówi do naszych umysłów i serc. Pokazuje nam, jak bardzo nas kocha i jak przychodzi nam z pomocą już tu, w sprawach ziemskich. Co dopiero w sprawach niebieskich. Niestety my ludzie często zatykamy sobie uszy na wołanie Boga. Domagamy się od Niego aby był naszym sługą, zapominając, że jest naszym Panem. Owszem, Tym, Który przyszedł nie aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, ale oczekującym również czynów i słów miłości względem Niego. Dlatego też w naszym codziennym postępowaniu, nawet jeśli doświadczamy spiekoty dnia i wielu trosk, trzeba nam znaleźć chwilę, aby wsłuchać się w mowę serca samego Boga. Wówczas do naszego życia i otaczającego nas świata na nowo zawita nadzieja. Podobnie, jak zawitała do rodziców wskrzeszonej dziewczynki.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy słyszę, jak Bóg przemawia do mojego serca?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W