Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty: Liturgia na dziś Liturgia na jutro Liturgia na niedzielę Liturgia na wczoraj

Liturgia na dzisiaj

23 marca 2018
piątek
Rok liturgiczny: B/II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Turybiusza z Mogrovejo, biskupa
Pierwsze czytanie:
Jr 20, 10-13
Psalm responsoryjny:
Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7)
Werset przed Ewangelią:
J 6, 63c. 68c
Ewangelia:
J 10, 31-42
św. Gwinear, św. Turybiusz z Mongrovejo, bp*, św. Benedykt pustelnik, św. Wiktorian, św. Ethelwald pustelnik, św. Józef Oriol.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Jr 20, 10-13
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Psalm responsoryjny

Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7)
Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplątały mnie pęta otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 6, 63c. 68c
Chwała Tobie, Słowo Boże

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

J 10, 31-42
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»

Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Wierzcie moim dziełom

Ewangelia ukazuje wiele momentów, kiedy ludzie domagają się od Jezusa jakiegoś znaku. Co więcej, Jezus mówi im, że żaden znak nie będzie im dany oprócz Znaku Jonasza. Oni tego nie rozumieją, ale w dziwny sposób ignorują, znaki, jakie Jezus czynił wielokrotnie. Uzdrowienia, które przywracały ludziom chorym normalne życie, chleb rozmnożony i dawany do sytości, uciszona burza na jeziorze, czy wreszcie wskrzeszenia, które należy uznać za jedne z największych cudów. Jak więc to możliwe, że ludzie nie widzieli mocy Bożej w tym działaniu? Jak w ogóle mogło im przyjść do głowy, że to wszystko dzieje się mocą Złego?
Słowa Jezusa, w których apeluje, aby wierzyć Jego dziełom, stanowią świadectwo działania Bożego, wielkiego objawienia mocy i miłości Bożej w codziennym życiu człowieka, wszak żaden z tych cudów nie był dany właśnie w celem przekonywania oponentów Pana, ale odnosił się do konkretnej sytuacji życiowej, gdzie Jezus przychodził z pomocą tym, którzy jej potrzebowali.
Niezrozumiałym jest więc to, że mimo tych cudów tak wielu domagało się jeszcze innych znaków. Prowokowali Jezusa chcąc zaspokoić swoją próżną ciekawość, zupełnie nie dostrzegając, że Zbawiciel objawiał swą moc w konkretnych sytuacjach, uzupełniając głoszoną naukę nie tylko samymi cudami, ale właśnie miłością, jaką ma dla każdego człowieka.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Także dzisiaj wielu powątpiewa o Zbawicielu nie dlatego, że nie doświadczyli Jego miłości, nawet nie dlatego, że nie byli świadkami jakiegoś cudu czy wydarzenia, które ukazało by im potęgę mocy Bożej. Zwyczajnie miejsce, jakie są gotowi przyznać Bogu w swoim życiu jest jakimś marginesem, nie zaś zgodą na całkowite podporządkowanie się woli Bożej. Stąd odrzucanie słów Pana, stąd powątpiewanie o Jego mocy, stąd kierunek życia, który nie zmierza do spotkania z Bogiem, ale do samousprawiedliwienia i trwania w swoich, chwilowo wygodnych poglądach i stereotypach. Tymczasem Pan wzywa nas do zmiany naszego życia, do uwierzenia tej miłości, jaką zostaliśmy umiłowani.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę Jezusowi?