Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
15 grudnia 2018
sobota
Rok liturgiczny: C/I
II Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny:
Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Werset przed Ewangelią:
Łk 3, 4c. 6
Ewangelia:
Mt 17, 10-13
św. Nino, św. Walerian, św. Maria di Rosa, św. Paweł z Latros.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Syr 48, 1-4. 9-11
Czytanie z Mądrości Syracha

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.

Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.

Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Psalm responsoryjny

Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, †
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Łk 3, 4c. 6
Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 17, 10-13
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:

«Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Posługa proroka

Owo przekonanie, że Eliasz poprzedzi Mesjasza miało swoje głębokie uzasadnienie. Z jednej strony tak zostało zapowiedziane, kiedy ów prorok został porwany na rydwanach ognistych do nieba, z drugiej zaś przecież w historii Izraela prorocy zapowiadali w Imię Najwyższego najważniejsze wydarzenia. Przestrzegali naród wybrany, tłumaczyli klęski, jakie spadały na grzeszny lud, wskazywali drogę nadziei i nawrócenia przypominając, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, a klęski są tylko czasowe, są znakiem choroby ducha ludu, a nie znakiem odtrącenia od Boga.
Wedle słów Zbawiciela zapowiedź poprzedzenia Mesjasza przez proroka Eliasza spełniła się w posłudze Jana Chrzciciela. On to przyszedł, aby przygotować drogę Panu, aby stać się owym głosem wołającego na pustyni. Nie tylko głosił nawrócenie, ale chrzcił lud, aby wskazywać na potrzebę obmycia się z grzechów. Jednak posługa Jana, mimo, że tak dobitna, wyrazista i bezpośrednio poprzedzająca Mesjasza została przez wielu zlekceważona, a sam Jan stracony przez króla, który uległ pomny grzechu, jaki wypominał mu Jan.
Jedną z zapowiedzi czasów mesjańskich było wypisanie Bożego prawa w ludzkich sercach. Sumienie jest dziś dla nas ważną, choć przecież subiektywną normą moralności. Jednak mimo głosu sumienia, także dziś potrzebujemy proroków wzywających nas do nawrócenia oraz świadectwa świadków, przypominających nam, że nasz adwent życia kiedyś dobiegnie końca i dla nas czas też się wypełni.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Przeżywając więc ten czas adwentu, nie tylko ważnie musimy wsłuchiwać się w słowo Boże, ale pamiętać także o tym, iż my też mamy być świadkami przychodzącego Pana. Sami nawracając się co dnia, mamy dawać żywe świadectwo o tym, że Pan wkrótce nadejdzie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem prorokiem przychodzącego Pana?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W