Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
15 maja 2021
sobota
Rok liturgiczny: B/I
6. wielkanocny
Pierwsze czytanie:
Dz 18,23-28
Psalm responsoryjny:
Ps 47
Werset przed Ewangelią:
J 16, 28
Ewangelia:
J 16, 23b-28
św. Berchtun, św. Pachomiusz, święci Bertha i Rupert, św. Izydor z Chios, św. Gerebernus, św. Hallvard, św. Izajasz z Rostowa, św. Hilary z Galeaty, św. Piotr z Lampsaku, św. Izydor Rolnik, św. Torquatus i jego Towarzysze.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 18,23-28
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.

A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Psalm responsoryjny

Ps 47
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a))

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi
Albo: Alleluja

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi
Albo: Alleluja

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi
Albo: Alleluja

Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga, *
On zaś jest najwyższy.

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 16, 28
Alleluja, alleluja, alleluja

Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 16, 23b-28
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca»
ks. Waldemar Turek
„O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23)
Każdego dnia zwracamy się do Boga przez różne modlitwy, poczynając od tych, których nauczyliśmy się w dzieciństwie, przez te, które znajdujemy w różnych książeczkach do nabożeństw, aż do tych, które są proponowane w prasie katolickiej. Niekiedy „układamy” własne modlitwy, zwłaszcza te oparte na jakimś fragmencie Pisma św., który akurat czytamy, i próbujemy zrozumieć, co Bóg nam mówi konkretnie w tym momencie.
Modlitwą wielbimy Boga, chwalimy Go i często prosimy o jakieś konkretne łaski dla nas, dla naszych najbliższych albo dla tych, którzy nas proszą o wstawiennictwo, bo wiedzą, że więcej się modlimy. Niekiedy prosimy Boga o wyraźną i szybką „interwencję”, a gdy wedle naszego odczucia „milczy”, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Czy źle się modlimy? Czy nie jesteśmy godni tej pomocy, bo źle postąpiliśmy? A może Bóg ma zbyt „wiele” spraw, aby mógł się zająć także naszą?
Dzisiaj Jezus zapewnia nas wszystkich: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Warto najpierw zauważyć to powtórzenie: „zaprawdę, zaprawdę”; odnosi się wrażenie, że Jezus chciał dodatkowo potwierdzić wiarygodność i ważność swoich słów wobec uczniów, którzy – jak wolno nam przypuszczać – mieli podobne do naszych pytania w odniesieniu do modlitwy. Z kolei wyrażenie „O cokolwiek prosilibyście Ojca” pozwala nam modlić się do Boga w każdej sprawie i prosić o wszystko, co jest nam potrzebne.
To wszystko prawda, jednak często zdarza się nam, że prosząc, od razu proponujemy Bogu, w jaki sposób i kiedy ma zainterweniować. Jezus zapewnił, że Ojciec wysłucha naszych modlitw, ale nie powiedział, że dokona się to dokładnie tak, jak my byśmy tego chcieli. W rzeczywistości Bóg wie lepiej od nas, czego nam naprawdę potrzeba i w jaki sposób ma nam pomóc.
Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze inne słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie” (J 16,24). Mamy kierować nasze modlitwy w łączności z Jezusem, naszym Pośrednikiem, który zna nas dogłębnie i wie o naszych troskach i radościach. Dlatego ważne jest, abyśmy prosząc Boga o jakąkolwiek pomoc, dodawali: jeśli to, Panie, jest zgodne z Twoją wolą; jeśli to rzeczywiście służy dobru mojemu bądź osoby, dla której Ciebie o tę łaskę proszę.
Innymi słowy, powinniśmy prosić Boga o to, o co Jezus sam prosiłby dla nas, „aby radość nasza była pełna” (J 16,24). Pytajmy się więc samych siebie, zwłaszcza w czasie modlitwy: co jest nam potrzebne do prawdziwego szczęścia? Nie zniechęcajmy się też w modlitwie, nawet jeśli nie słyszymy Bożej odpowiedzi.
Zmarły niedawno francuski aktor Michael Lonsdale, znany m.in. z filmu Ludzie Boga, powiedział kiedyś, że dla Niego „Jezus jest jak przyjaciel, któremu mogę wszystko opowiedzieć. Nie daje odpowiedzi bezpośrednio, ale czuję Jego obecność w wielu ludziach, a także przez różne wydarzenia” (Gość Niedzielny, 9 maja 2021 r., s. 64).


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

Polecamy

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W