Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
26 lutego 2021
piątek
Rok liturgiczny: B/I
I Tydzień Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 21-28
Psalm responsoryjny:
Ps 130
Werset przed Ewangelią:
Ez 18, 31ac
Ewangelia:
Mt 5, 20-26
św. Aleksander z Aleksandrii, św. Porfiriusz z Gaza, św. Nestor z Magydus, św. Wiktor pustelnik.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ez 18, 21-28
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan Bóg – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?

A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu policzony, ale umrze on z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.

Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Psalm responsoryjny

Ps 130
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3)
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Ez 18, 31ac

Chwała Tobie, Słowo Boże

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

Mt 5, 20-26
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».
ks. Michał Kwitliński
WYMAGAJĄCY TURNIEJ, W KTÓRYM KAŻDY MOŻE WYGRAĆ
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów…” W pierwszym momencie uczniowie mogli poczuć się zniechęceni. Być może nie przepadali za faryzeuszami, ale pod względem przestrzegania Prawa Mojżeszowego trudno było im dorównać. A co najmniej taką opinią się cieszyli i bardzo dbali, aby ją rozpowszechniać. Ponadto, ludziom z niższych warstw, takim jak większość apostołów, trudno było dołączyć do faryzeuszy, których styl życia wymagał stabilnej sytuacji ekonomicznej. Z kolei aby być uczonym w Piśmie trzeba było mieć środki na wykształcenie i czas na studiowanie Pisma i debaty teologiczne.
Pan Jezus przenosi rozgrywkę na inne pole, na którym wszyscy mają takie same szanse, za to jest bardziej wymagające. Sprawiedliwość nie sprowadza się już do zewnętrznych aktów, łatwych do zmierzenia. Pan Jezus wprawdzie wymienia dwa konkretne zachowania, których należy unikać, ale jest oczywiste, że to są przykłady, a nie pełna lista grzechów przeciw piątemu przykazaniu. Są przejawem problemu, którym jest wewnętrzna wrogość wobec bliźniego.
„Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.” W pewnych sytuacjach gniew jest uzasadniony, np. gdy jestem świadkiem jakiejś niesprawiedliwości. Ale Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy byli bardzo ostrożni, gdy ogarnia nas to uczucie. Bóg osądzi czy było powodowane wstrętem do zła czy też wstrętem do bliźniego.
Obelgi są wyrazem gniewu, nad którym nie potrafię zapanować i tutaj przestroga Pana Jezusa jest bardziej zdecydowana. Ile razy wyzywam kogoś, może tylko w myślach lub gdy wydaje mi się, że nikt mnie nie słyszy! Oby to było tylko „raka” czyli po aramejsku „pusta głowo”. Niestety, w odniesieniu do naszych bliźnich często używamy słów nie tylko obraźliwych, ale i wulgarnych. Do niedawna było to uważane za coś niestosownego, różne autorytety słusznie nawoływały o dbałość o kulturę języka i przestrzegały przed „mową nienawiści”. Niestety, po demonstracjach proaborcyjnych wulgarność i obrażanie myślących inaczej zostało uznane za dopuszczalną normę przez dużą część elit opiniotwórczych. Oby naszym drogowskazem pozostały słowa Pana Jezusa. Unikajmy mówienia obelżywie i wulgarnie, nawet o tych, których postępowanie słusznie budzi gniew.
Nazwanie kogoś bezbożnikiem było nie tylko obelgą, lecz surowym osądem i wyrokiem. Pan Jezus mówi jeszcze mocniej niż poprzednio, grozi karą piekła ognistego. Zakazuje wyrażać pochopnych sądów, będących zatrutymi owocami gniewu na bliźniego. Dziś niektórzy wręcz chwalą się, że są bezbożnikami, ale dla Żydów było to najcięższe możliwe oskarżenie. Bądźmy bardzo powściągliwi w wyrażaniu negatywnych opinii o innych. Gniew nie jest dobrym doradcą. Ponadto, tak często nasz osąd, nawet jeśli trafny, nie prowadzi do żadnego dobra, poza naszą chwilowa satysfakcją. Po co go więc wygłaszać?
Na koniec posłuchajmy rady Ojca świętego zawartej w tegorocznym Orędziu na Wielki Post: „W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą”


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W