Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
13 lipca 2020
poniedziałek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Pierwsze czytanie:
Iz 1, 10-17
Psalm responsoryjny:
Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 5, 10
Ewangelia:
Mt 10, 34- 11, 1
święte Brygida i Maura, św. Henryk (cesarz), św. Silas lub Silvanus, św. Franciszek Solano, św. Eugeniusz z Kartaginy, święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy*.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Iz 1, 10-17
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!

«Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?

Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choć nawet mnożylibyście modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.

Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!»

Psalm responsoryjny

Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę cielca z twego domu *
ani kozłów ze stad twoich».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?»

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? †
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mt 5, 10
Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 10, 34- 11, 1
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; „i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”.

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Boży miecz

Jakże mocny jest dzisiejszy przekaz Słowa Bożego! Podczas, gdy pierwsze czytanie mówi o odrzuceniu przez Boga ofiar składanych przez ludzi, Ewangelia uświadamia nam, że jedność budowana bez Boga nie okaże się trwalsza, niż pozorny sukces budowniczych wieży Babel. Oto cała nasza narracja, powtarzana w dzisiejszych czasach wręcz do znudzenia, brzmiąca niczym zaklinanie rzeczywistości by zagłuszyć prawdziwą treść orędzia Bożego, mówiąca o jedności za wszelką cenę, Kościele o szeroko otwartych drzwiach i posłudze, która łączy a nie dzieli, zwyczajnie nie wytrzymuje próby słów, które dziś rozważamy.
Czy istnieje kult miły Bogu, który zmienia wymagania, jakie Bóg postawił swojemu ludowi? Gdyby tak było, prorocy nigdy nie krytykowaliby tych składanych ofiar, które mogły nieść ważny ładunek kulturowy, odstając daleko od życia ludzi. Tymczasem pierwsze czytanie zawiera jakże twarde słowa względem wszystkich, którzy chcą świętować razem z Ludem Wybranym, ale sercem swym są daleko od przymierza z Bogiem. W dzisiejszych czasach zdajemy się tego nie rozumieć. Sama choinka na Boże Narodzenie czy poświęcone pokarmy na Wielkanoc pozwalają nam uznać, że pewne minimum spełniliśmy. Jednak Bóg nie rezygnuje z twardych i trudnych słów, gdy próbujemy ograniczyć naszą wiarę do zewnętrznych oznak kultu.
Czy zatem istnieje jedność za wszelką cenę, z pominięciem Bożego Prawa? Ewangelia nie pozostawia złudzeń. Ani miłość bliźniego, ani więzy krwi nie mogą usprawiedliwić odejścia od Boga i Jego przykazań. To Bogu nade wszystko należy się bezwzględna cześć i posłuszeństwo, to poszanowanie Prawdy stwarza pole do pojednania i zgody. Szukanie tych wartości z pominięciem Prawdy, Dobra i Piękna jest emocjonalnym i duchowym budowaniem rzeczywistości, którą można by określić współczesną Wieżą Babel.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jezus przynosi na świat miecz. Nie jest to jednak miecz wojen religijnych, jak w niektórych obcych nam religiach. Słowo Boże jest bowiem ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ciała. Ten miecz ma nam towarzyszyć i przenikać nas, jeśli trzeba także ranić, bo Bóg jest Tym, Który sam rani i sam daje uzdrowienie. To słowo Boże ma nas pouczać o tym, którą drogą mamy dążyć do jedności i zgody, nawet, jeśli zupełnie odbiega to od naszej osobistej wizji. Czy zadowolimy się pozorami świąt i uroczystości, czy będziemy starali się zrozumieć Boże wymagania względem nas? Podejmiemy trud przemiany naszych serc, czy zbudujemy sobie chwiejną platformę porozumienia, która okaże się tak nietrwała, jak dom budowany na piasku?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy sięgam po miecz Bożego Słowa?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W