Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
16 grudnia 2019
poniedziałek
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Jr 23, 5-8
Psalm responsoryjny:
Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7)
Ewangelia:
Mt 1, 18-24
św. Irenion, święci Ananiasz, Azariasz, i Miszael, św. Adelajda.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Jr 23, 5-8
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

«Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

Dlatego właśnie nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi».

Psalm responsoryjny

Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7)
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 1, 18-24
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Jakim prawem?

Owo „jakim prawem”, które czytamy w dzisiejszej Ewangelii, jakie arcykapłani i starci wypowiedzieli do Zbawiciela wydaje się brzmieć niezwykle groźnie i złowrogo nie tylko w kontekście wydarzeń Ewangelicznych, tych, których dalszy bieg doskonale znamy, ale także a może przede wszystkim w kontekście nam współczesnych czasów. Zauważmy bowiem, że Pan Jezus próbuje wejść ze swoimi oponentami w merytoryczną dyskusję. Chce odwołać się do faktów powszechnych, znanych i raczej nie kontrowersyjnych. Pyta o ocenę chrztu Janowego. Rozmówcy Zbawiciela doskonale wiedzą, co wiąże się z udzieleniem odpowiedzi na tak lub nie. Co gorsza, nie poszukują prawdy, nie zastanawiają się, co Jezus chce im przez to powiedzieć, co udowodnić. Oni myślą jedynie w perspektywie krótkodystansowego celu, który chcieliby osiągnąć. Prawda ich zupełnie nie interesuje.
Współczesny świat też zdaje się Bogu mówić „jakim prawem”. Ustanawia swoje prawa, niekiedy gwałcące nie tylko moralność, ale wręcz zdrowy rozsądek oraz reguły biologii i medycyny. Zaprzecza oczywistym faktom dotyczącym początku ludzkiego życia, natury małżeństwa, a każdego, kto upomina się o odwieczne prawo Boże wyklucza z publicznej debaty i zamykając usta retorycznie pyta „jakim prawem”.
Jeśli komuś wydaje się, że prowadzenie dialogu w takiej sytuacji ma jakikolwiek sens, warto przypomnieć słowa Zbawiciela z dzisiejszej Ewangelii. „Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.”

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dialog, świadectwo, reguły prowadzenia sporu, to wszystko ma sens, dopóki wszystkie strony zainteresowane są prawdą, nawet, jeśli szukają jej zgoła w odmiennych miejscach. Jednak kiedy Boga stawia się dziś w kącie, z zamkniętymi ustami i oskarżycielsko pyta, „jakim prawem”, czyż nie czas na świadectwo Balaama, syna Beora? Czyż nie czas na proroctwo wbrew oczekiwaniom współczesnego świata? Oto Pan nadchodzi. Błogosławieni, którzy szczerze na Niego czekają.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy czekam na Zbawiciela?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W