Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
23 października 2018
wtorek
Rok liturgiczny: B/II
Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Pierwsze czytanie:
Ef 2, 12-22
Psalm responsoryjny:
Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
Werset przed Ewangelią:
Łk 21, 36
Ewangelia:
Łk 12, 35-38
św. Severyn Boethius, św. Severinus lub Seurin z Bordeaux, św. Elfleda lub Ethelfled, św. Allucio, św. Ignacy z Konstantynopola, św. Teodort, św. Romanus z Rouen, św. Jan Kapistran*.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ef 2, 12-22
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, niemający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Psalm responsoryjny

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
Pan głosi pokój swojemu ludowi

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Pan głosi pokój swojemu ludowi

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan głosi pokój swojemu ludowi

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Pan głosi pokój swojemu ludowi

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Łk 21, 36
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 12, 35-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Mur wrogości

Zarówno historia jak i współczesne relacje pomiędzy państwami i narodami znają różne mury. Najsłynniejszy mur, jaki stał się symbolem podziału Europy przeszedł do historii, choć pochłonął życie wielu osób, nie wspominając o tych, których życie zamienił w koszmar na długie lata. Dziś ludzie z jednej strony obalają mury, z drugiej wznoszą nowe, wytyczając kolejne granice zaufania i nieufności. Sam mur wzniesiony na granicy nie musi jeszcze oznaczać zła i wrogości. Wszak sam Watykan oddzielony jest od Wiecznego Miasta murem większym, niż dzielący jakiekolwiek inne państwa. Klasztory i zakony też często oddzielają się murami od świata, aby móc prowadzić życie bliższe Boga, niezmącone doczesnymi pokusami i reklamami współczesnej popkultury.
Jednak dzisiejsza liturgia słowa mówi o murach o wiele groźniejszych, niż graniczne fortyfikacje. Tym murem rozdzielającym ludzkość jest wrogość. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, w ciągu swojej historii zdążył wprowadzić takie podziały, że potrzebna była zbawcza ofiara Chrystusa, aby owe podziały obalić. Męka i śmierć Pana dokonały się za każdego człowieka. Dlatego też dostąpiwszy zbawienia, każdy z nas został wykupiony ze swego złego postępowania drogocenną krwią Chrystusa. Bez względu na narodowość, bez podziałów ze względu na kolor skóry, mamy przystęp do Ojca, jako dzieci Boże.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Warto jednak pamiętać, że dziś znajdzie się wielu głosicieli zgodny, ale tylko na ich warunkach. Wielu wręcz będzie szantażować swoich oponentów, że nie zgadzając się na ich warunki, tak naprawdę odrzucaj rękę wyciągniętą do zgody. Nie ma to nic wspólnego z burzeniem murów i wprowadzaniem prawdziwej zgody. Tylko bowiem dostąpiwszy odpuszczenia grzechów, pojednawszy się z Bogiem jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół i gotowi do życia bez murów grzechu, wrogości i nienawiści.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jakie mury wciąż wznoszą się w moim sercu?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: