Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
25 stycznia 2020
sobota
Rok liturgiczny: A/II
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Pierwsze czytanie:
Dz 22,3-16
Psalm responsoryjny:
Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Werset przed Ewangelią:
J 15, 16
Ewangelia:
Mk 16,15-18
święci Juventinus i Maksyminimus, św. Apollo, św. Artemas, św. Publiusz, św. Dwynwen, św. Poppo, św. Praejectus (Prix), św. Paweł*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 22,3-16
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do ludu:

«Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”.

Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.

Powiedziałem więc: „Co mam czynić, Panie?”

A Pan powiedział do mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”.

Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: „Szawle, bracie, przejrzyj!” W tejże chwili spojrzałem na niego.

On zaś powiedział: „Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!”»

Psalm responsoryjny

Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 15, 16
Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 16,15-18
Słowa Ewangelii według świętego Marka

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Dzisiejsze święto stawia nam przed oczy niezwykłą postać nawróconego faryzeusza. Szaweł z Tarsu był wyjątkowo gorliwym obrońcą judaizmu. Chrześcijaństwo było dla niego nie tyle wrogiem, co wyzwaniem. Jego zaangażowanie w zwalczanie wiary, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem zostało aż nazbyt wyraźnie ukazane na kartach Pisma Świętego. Jednak Jezus miał inne plany względem tego człowieka. Objawiając mu się na drodze do Damaszku nie złamał jego woli ani przekonań. Stanął jednak z nim oko w oko i zadał to najważniejsze z pytań, jakie usłyszał kiedykolwiek Szaweł. „Dlaczego mnie prześladujesz?” Choć Szaweł jeszcze dopytywał Pana, choć chciał usłyszeć osobiście, kim jest Ten, Którego teraz słyszy, ostateczny efekt tego niezwykłego spotkania zaważył na losach pierwszej wspólnoty wierzących bardziej, niż ktokolwiek wówczas mógł przypuszczać.
Nie tylko uczniowie, których jechał aresztować i stracić nie ucierpieli na skutek jego postępowania, ale od tej pory Szaweł – Paweł z Tarsu stał się narzędziem wybranym w głoszeniu Ewangelii. Propagowaniu tej idei, której tak bardzo się sprzeciwiał. Jego gorliwość nie była wcale mniejsza niż za czasów, kiedy służył dokładnie przeciwnej sprawie z jednym tylko wyjątkiem. Od tej pory metodą jego działalności nie było aresztowanie i tracenie przeciwników, ale głoszenie Dobrej Nowiny, przekonywanie swoich współbraci, że czas się wypełnił i Bóg posłał swojego Syna, aby świat zbawić.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Kiedy dziś także wielu ludzi Kościoła zastanawia się, czy głosić Ewangelię, czy też nie uznać, że wystarczy pokojowy dialog między religiami warto stawiać przed oczy postać Apostoła Narodów. On został właśnie powołany po to, aby światu głosić Ewangelię. My też zostaliśmy na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania powołani, aby być świadkami i głosicielami Słowa. Jezus każdego z nas posyła, aby Dobra Nowina docierała do serc wszystkich ludzi.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy swoim życiem głoszę Ewangelię?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W