Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
22 maja 2019
Środa
Rok liturgiczny: C/I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Rity z Cascia, zakonnicy
Pierwsze czytanie:
Dz 15, 1-6
Psalm responsoryjny:
Ps 122
Werset przed Ewangelią:
J 15, 4a. 5b
Ewangelia:
J 15, 1-8
św. Helena z Carnavon, św. Rita z Cascia*, św. Julia z Korsyki, św. Aigulf z Bourges, św. Romanus, święci Castus i Aemiliusz, św. Humilitas, św. Joachima de Mas, św. Quiteria.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 15, 1-6
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół, szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.

Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego». Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

Psalm responsoryjny

Ps 122
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 15, 4a. 5b
Alleluja, alleluja, alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 15, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Przynieść owoc

Dzisiejsza Ewangelia zwraca uwag na fakt, tak często pomijany w różnych debatach publicznych. Nie tylko krzew, drzewo, ale także my ludzie zostaliśmy stworzeni, aby przynosić owoc. Kultura czy antykultura hedonizmu, użycia, konsumpcjonizmu koncentruje nas na wyciskaniu z życia ile tylko się da. Nawet nie chodzi o odnoszenie jakichś doczesnych korzyści, ale o przekraczanie granic, sięgania po zakazane, łamania przykazań dla samego ich złamani. Różnego rodzaju marsze, demonstracje czy kampanie społeczne promują postawy sprzeczne już nie tylko z prawem Bożym, ale wręcz z naturą. Więcej praw w różnych systemach prawnych ma przestępca niż ofiara. To wszystko sprawia, że ludzie, którzy przez całe wieki byli wychowywani do daru z siebie, do poświęcania na rzecz innych, współcześnie spychani są na margines życia. Liczy się bowiem to co chwilowe, przemijające, doczesne.
W tym świcie zagubionych wartości Jezus Chrystus niezmiennie przypomina nam o tym, że wciąż możliwe jest owocne życie. Owocne, to nie znaczy że nacechowane użyciem, czy raczej zużyciem się człowieka na rzeczy, które bynajmniej nie stanowią o szczęściu. Życie owocne, to takie, które naprawdę kieruje się ku szczęściu, a nie przemijającej przyjemności. Szczęściu, które buduje się poprzez wiele wyrzeczeń, ale które będzie trwalsze niż nasz pobyt na planecie Ziemia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Pan Jezus przypominając nam, że On sam jest krzewem winnym, wskazuje na bezpośrednią zależność owoców, jakie możemy wydać naszym życiem i w naszym życiu od tego, czy trwamy w Nim i Jego nauce. Jeśli trwamy, możemy rozwijać się i wzrastać. Jeśli odcinamy się od Niego, nie możemy liczyć ani na wieczność, ani na szczęście.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy trwam w Jezusie?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W