Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
24 września 2018
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/II
XXV Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Prz 3, 27-35
Psalm responsoryjny:
Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 5, 16
Ewangelia:
Łk 8, 16-18
św. Pacyfik z San Severino, św. Robert Flower z Knaresborough, św. Geremarus lub Germer, św. Gerard z Csanad.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Prz 3, 27-35
Czytanie z Księgi Przysłów

Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu: «Idź i wróć, dam jutro», gdy możesz dać zaraz.

Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie beztrosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość gwałtownikowi, nie skłaniaj się ku jego drogom.

Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie prawych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.

Psalm responsoryjny

Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Mt 5, 16
Alleluja, alleluja, alleluja

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 8, 16-18
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do tłumów:

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Czas świadectwa

Symbolika światła i lampy, jaką ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia, nie pozostawia złudzeń, jakie zadanie człowiek wierzący w kwestii wiary. Jezus daje nam poznać światło wiary, abyśmy sami będąc na świecie wskazywali innym drogę do Boga, dawali świadectwo o tej miłości, którą sami zostaliśmy umiłowani. Współczesny świat pragnie zepchnąć sprawy wiary do sfery jedynie osobistych nawet nie przekonań, ale przeżyć każdego człowieka. Wmawia w ludzi, że w życiu publicznym nie ma miejsca na wiarę, ale że powinno się ją wręcz ukrywać, tak aby nie drażniła oczu i uszu niewierzących. Chyba, że chodzi o inne wyznania niż wiara w Jezusa Chrystusa. Wtedy zaczyna się długi i nie trzymający się jakiejkolwiek logiki wykład o tzw. tolerancji, poszanowaniu mniejszości i wartości zróżnicowania kulturowego. Wszystko w ramach tzw. „pedagogiki wstydu” czyli działań mających wzbudzić w nas przekonanie o niższości i winie, przekonanie ułatwiające wyrugowanie chrześcijaństwa życia publicznego.
Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, że usuwanie wiary i religii z życia publicznego dotyczy jednakowo wszystkich wyznań i systemów moralnych. Jedynie chrześcijaństwo bowiem zostaje napiętnowane i tłamszone bez prawa do wpływu na życie publiczne. Inne religie, im bardziej stojące w opozycji do chrześcijaństwa, tym bardziej cieszą się w tym samym czasie i pod tym samym względem przywilejami, o których uczniowie Mistrza z Nazaretu mogą zapomnieć we współczesnej Europie.
Jakby tego nierównego traktowania było za mało, w miejsce cofającego się chrześcijaństwa zaczynają wchodzić szalone doktryny kwestionujące nawet tak oczywiste i ongiś bezdyskusyjne kwestie jak płciowość człowieka, macierzyństwo i ojcostwo oraz przynależność do określonych społeczności, ludów i narodów. Epatowanie grzechami i to takimi, które uznawane były za wołające o pomstę do nieba, wyprowadzanie ich z dum na ulice, domaga się od nas stanowczej odpowiedzi wiary.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jako ludzie wierzący, nie możemy pozostawać obojętni wobec szerzącej się demoralizacji i apostazji. Nasza modlitwa, nieustanne nawracanie się oraz dawanie świadectwa o wierze staje się dziś naglącym obowiązkiem, przykazaniem od wypełnienia którego zależy, czy jutro będzie miejsce dla chrześcijaństwa we współczesnym świecie, czy też grzech i zepsucie zniszczy nie tylko publiczną moralność z życiem rodzinnym włącznie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam odwagę dawać świadectwo o wierze w Chrystusa?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: