Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na jutro

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
24 lutego 2020
poniedziałek
Rok liturgiczny: A/II
VII Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Jk 3, 13-18
Psalm responsoryjny:
Ps 19
Werset przed Ewangelią:
2 Tm 1, 10b
Ewangelia:
Mk 9, 14-29
św. Praetextatus i święci Montanus, Lucjusz, i ich Towarzysze.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Jk 3, 13-18
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.

Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Psalm responsoryjny

Ps 19
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a)
Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Nakazy Pana są radością serca

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Nakazy Pana są radością serca

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

2 Tm 1, 10b
Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 9, 14-29
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go.

On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?»

Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli».

Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach.

Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?»

Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam».

Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy».

Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»

A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.

A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?»

Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Prawdziwa mądrość

Żyjemy w czasach, gdzie ludzie chcący uchodzić za mądrych postępują niejednokrotnie wyjątkowo głupio. Mówią o pokoju i pojednaniu, ale epitety i gesty, jakie kierują pod adresem ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają demaskują wszystkie słabości, jakie kryją się w ich umyśle i sercu. Słowem, żyjąc w czasach, kiedy praktycznie każdy może opublikować wszystko, na co się natknie w swoim życiu, co dotyczy jego samego bądź bliźniego, zaczęliśmy wiele rzeczy robić na pokaz. Zarówno tych dobrych jak i tych złych. Tymczasem dzisiejsze pierwsze czytanie przestrzega nas przed hipokryzją i pychą. Jeśli pragniemy mądrości, pamiętajmy, że nie tylko trzeba o niej mówić, deklarować przywiązanie do niej, wreszcie uważać się za mądrego, aby na koniec zrobić coś, co zaprzeczy wszystkim naszym deklaracjom i pragnieniom.
Kiedy pierwsi uczniowie Zbawiciela byli prześladowani, gdy na nich rzucano potworne kalumnie, posądzano o potworne rzeczy, w tym samym czasie jedna jedyna rzecz zgodnie z poleceniem Zbawiciela wyróżniała ich z ówczesnej społeczności i sprawiała, że wielu pomimo całej machiny kłamstwa i pogardy, wielu przyjmowało chrzest. Mianowicie poganie, którzy widzieli życie i świadectwo swoich sąsiadów mówili do siebie i innych: „Patrzcie, jak oni się miłują”.
Mądrości nie da się udawać. Znane jest przecież powiedzenie, które mówi, że lepiej milczeć i być uważanym za głupca, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jezus uczył nas mądrości Bożej, nie ludzkiej. Nie objawił nam naukowych traktatów, nie sprawił, że zniknęła bieda i niewolnictwo. Dał na zbawienie i dwa przykazania miłości. Umieć skorzystać z tych darów, to posiąść mądrość Bożą, wbrew jakimkolwiek ludzkim osądom.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Uczniowie, którzy wrócili z misji zleconej im przez Zbawiciela byli pełni dumy i radości z owoców, jakich samych doświadczyli. Jednak przypadek opętanego pokazuje, że największe owoce przynosi nasza pokora i uniżenie przed Bogiem. Tłumy szły za Jezusem. Szukali Go. Jego uczniowie wyposażeni w moc z Wysoka działali cuda w imię Jezusa, ale mądrość Boża nakazywała tym większą pokorę, im więcej cudów się działo. Wszak mądrość Boża objawia się w działaniu i naszym codziennym życiu. Nie potrzebuje przekonywania o swojej wielkości i doniosłości. Ona zwyczajnie zmienia świat.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy miłuję Bożą Mądrość?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W