Akcje społeczne a wychowanie

Rozmowa z Pawłem Woliński, dyrektorem CitizenGo, byłym prezesem Fundacji Mamy i Taty.

Paweł Woliński mówi nam o tym, że akcje społeczne wychowują do wartości i uczą odpowiedzialności za innych. Dlatego musimy włączyć się w takie inicjatywy i zarażać tym innych, zwłaszcza nasze dzieci.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Akcje społeczne a wychowanie
Akcje społeczne a wychowanie

« 1 »

reklama

reklama

reklama