W mijającym roku Papież przyjął w Watykanie prawie 4 mln ludzi

W kończącym się 2016 roku Ojciec Święty spotkał się na Watykanie z prawie 4 mln osób, jak podała Prefektura Domu Papieskiego.

Chodzi tu o dane w przybliżeniu, uzyskane na podstawie otrzymanych próśb o uczestnictwo w wydarzeniach z udziałem Franciszka, rozdanych biletów, a także oszacowanej ilości wiernych podczas celebracji na Placu św. Piotra. Pod uwagę wzięto 11 audiencji jubileuszowych, 43 audiencje generalne, a także różne audiencje specjalne, liturgie oraz przewodzoną przez Ojca Świętego modlitwę „Anioł Pański”. Nie wlicza się do całości odwiedzin Papieża w różnych kościołach i placówkach w diecezji rzymskiej, we Włoszech czy podróży zagranicznych, w tym Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Najwięcej osób wg tego podsumowania przybyło do Franciszka na Wielki Tydzień oraz z okazji kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama