IV międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi

Przedstawiciele episkopatów i zgromadzeń zakonnych z ponad 25 państw na świecie rozpoczynają w Watykanie dwudniową konferencję poświęconą przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Polskę reprezentuje bp Krzysztof Zadarko oraz przedstawiciele polskiej policji.

Celem zorganizowanej po raz 4. konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań i wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz pomocy ofiarom handlu ludźmi i współczesnych form niewolnictwa. Wśród uczestników spotkania znajdują się przedstawiciele ponad 25 państw: biskupi, reprezentanci policji oraz zakonów, zajmujących się pomocą ofiarom handlu ludźmi. W konferencji biorą tez udział członkowie Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM), stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Bernardito Auza a także ofiary handlu ludźmi, które zabiorą głos podczas roboczych sesji. Dwudniowe obrady zakończy audiencja uczestników konferencji u papieża Franciszka.

Organizatorem konferencji jest Santa Marta Group – instytucja powołana w 2014 r. z inicjatywy papieża Franciszka i kierowana przez kard. Vincenta Nicholsa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii oraz wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Jak powiedział w rozmowie z KAI Alexander des Forges, szef biura prasowego kard. Nicholsa, istotą działań podejmowanych przez Santa Marta Group – w tym organizowanych konferencji – jest postawienie w centrum zainteresowania ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

„Te osoby są często traktowane jako przestępcy: np. ze względu na zajmowanie się prostytucją, przemycanie narkotyków czy posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Tymczasem podstawowym założeniem Santa Marta Group jest spojrzenie na nich jak na ofiary przestępstw. To pozwala na rozwinięcie nowych strategii pomocowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak też międzynarodowym” - wyjaśnił des Forges.

Zwrócił też uwagę, że ważnym aspektem działalności jest współpraca pomiędzy Kościołem i przedstawicielami policji.

„To dzięki wsparciu np. sióstr zakonnych pomagającym ofiarom, to osoby są w stanie składać cenne dla służb zeznania. Także dzięki międzynarodowym kontaktom, jakimi dysponuje Kościół, policja współpracuje np. z zakonami w kraju, z którego pochodziły ofiary, albo w miejscach ich tymczasowego przetrzymywania” - mówił des Forges. Wyraził też nadzieję, że przy współpracy całego społeczeństwa, handel ludźmi i współczesne niewolnictwo mogą zostać pokonane.

Santa Marta Group powstała w 2014 r. na bazie współpracy przedstawicieli Kościoła i policji metropolitalnej w Londynie. Zrzesza przedstawicieli episkopatów, policji i zakonów wspierających ofiary handlu ludźmi na całym świecie. Do tej pory SMG zorganizowała trzy międzynarodowe konferencje poświęcone tej tematyce: w kwietniu 2014 r. w Rzymie, w grudniu 2014 r. w Londynie i w Madrycie w październiku 2015 r. Tegoroczne spotkanie w Watykanie jest, jak mówią organizatorzy, okazją do złożenia papieżowi raportu z dotychczasowych działań.

abd / Rzym/Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama