Franciszek: wykorzeńmy przyczyny procederu handlu ludźmi

Trzeba konkretnego zaangażowania, by wyeliminować przyczyny handlu ludźmi i pomóc ofiarom tej plagi społecznej.

Papież mówił o tym w czasie spotkania z uczestnikami IV międzynarodowej konferencji Grupy Świętej Marty.Z inicjatywy Franciszka zajmuje się ona właśnie przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu.

„Grupa Świętej Marty, skupiająca przedstawicieli władz kościelnych i cywilnych, wnosi znaczący wkład w zwalczanie plagi społecznej handlu ludźmi, związanej z nowymi formami niewolnictwa, którego ofiarami padają kobiety i mężczyźni, często nieletni. Wykorzystuje się przy tym ich ubóstwo i marginalizację – mówił Ojciec Święty. – Tak jak pisałem wam przed rokiem przy okazji waszego spotkania w Eskorialu, trzeba  wspólnego zaangażowania, konkretnego i stałego, po to by wyeliminować przyczyny tego kompleksowego zjawiska, a także, by objąć opieką i towarzyszeniem tych, którzy wpadają w sieć handlu. Liczba tych ofiar, mówią o tym organizacje międzynarodowe, z każdym rokiem niestety rośnie. To właśnie najbardziej bezbronnych okrada się z godności, integralności fizycznej i psychicznej, wręcz z życia”.

Papież zachęcił członków Grupy Świętej Marty do dalszych odważnych działań w walce z haniebnym procederem handlu ludźmi. Zauważył, że Pan hojnie wynagrodzi wysiłki podejmowane na rzecz tych „najmniejszych współczesnego społeczeństwa”. Franciszek stwierdził, że dziś Jezus mógłby śmiało powiedzieć: „Byłem wykorzystywany,  wyzyskiwany, zniewolony”, a przyszedłeś Mi z pomocą.

bz/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao