Kolumbia: biskupi o dalszym procesie pokojowym

Biskupi Kolumbii opublikowali dokument, w którym odnoszą się do trwającego w tym kraju procesu pokojowego oraz udziału w nim Kościoła.

Dokument wydany został po spotkaniu i rozmowach duchownych z delegacją Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC) i przedstawicielami rządu.

Hierarchowie podkreślają, że dalsze negocjacje są możliwe, o ile odbywać się będą w klimacie pojednania. Zachęcają także, by wprowadzenie osiągniętego porozumienia w ramy rozporządzeń konstytucyjnych było szczególnie chronione.

Biskupi wezwali przedstawicieli Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii do akceptacji wyników referendum, bo tylko to może prowadzić do wzmocnienia demokracji i instytucji państwowych w tym kraju.

Kościół podkreśla również ważną rolę rodziny i konieczność ponownego włączenia w życie społeczne młodych ludzi, którzy brali czynny udział w działaniach zbrojnych. W dokumencie przypomina się wreszcie o konieczności sprawiedliwego zadośćuczynienia wszystkim ofiarom wieloletniego konfliktu.

Biskupi podkreślają, że istnieje szeroki wachlarz propozycji, które mogą pomóc w dalszym skutecznym prowadzeniu rozmów pokojowych. Choć istnieją w pewnych sprawach różnice opinii wymagające od negocjatorów dużej otwartości, to jednak wiele punktów jest zbieżnych.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama