Ojciec Święty z jezuitami o rozeznawaniu i odwadze

24 października, podczas Kongregacji Generalnej zakonu jezuitów, Ojciec Święty spotkał się w Rzymie z obradującymi współbraćmi.

Miesiąc po Kongregacji Generalnej opublikowano zapis tej części spotkania, która odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Podczas niej Franciszek odpowiadał na zadawane mu przez jezuitów pytania. Nawiązywały one do wygłoszonego wcześniej przez Papieża przemówienia, które koncentrowało się m.in. na kwestii rozeznawania.

Liczący kilkanaście stron zapis rozmowy z jezuitami podejmował wiele ważnych dla Towarzystwa Jezusowego i całego Kościoła kwestii.

O tym, co w tej bardzo długiej i wielowątkowej rozmowie wydaje się szczególnie ważne, mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim uczestniczący w obradach Kongregacji asystent regionalny generała zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej, ks. Tomasz Kot SJ.

„Druga część spotkania to były pytania i odpowiedzi. Pytania uczestników Kongregacji pochodzących z różnych stron świata, zadawane w różnych językach. Ojciec Święty na nie odpowiadał. Sam wcześniej prosił, by pytania nie były przygotowane, ale rodziły się spontanicznie w trakcie słuchania tego, co on do nas mówi. I rzeczywiście, te pytania przychodziły ze wszystkich horyzontów, dotyczyły bardzo różnych rzeczy, w zależności od tego, kim byli delegaci i z jakiego kontekstu kulturowego pochodzili. To, co zapamiętałem z tej drugiej części, to zwrócenie uwagi na odwagę apostolską, odwagę profetyczną. Papież przypomniał słowa Jana Pawła II: «Nie lękajcie się!». W tym miejscu nawiązał do nauczania jezuitów, do pewnego uwrażliwienia na kwestie społeczne. Franciszek cały czas powracał też, na różne sposoby, do kwestii rozeznania, tak jakby rzeczywiście mu zależało, by rozeznanie stało się nie tylko czymś, co jest wewnątrz Towarzystwa Jezusowego, co cechuje jego działanie, ale także, by stało się pewnym znamieniem działania całego Kościoła” – powiedział ks. Kot.

lg/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama