Bp Jezierski: Reformacja to ważne wydarzenie i proces dziejowy

Dla wszystkich chrześcijan Reformacja to ważne wydarzenie, a właściwie proces dziejowy - napisał biskup elbląski Jacek Jezierski w liście do diecezjan z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i w związku z 500-leciem reformacji.

Biskup Jezierski zaznaczył, że Marcin Luter nie zamierzał tworzyć odrębnego Kościoła. Słowo biskupa zostanie odczytane w świątyniach całej diecezji w niedzielę.

W wydanym dokumencie bp Jezierski przypomina początki ruchu reformacyjnego, który miał charakter oddolny i spontaniczny. Zaznacza, że Marcin Luter był człowiekiem uzdolnionym, zakonnikiem i profesorem Pisma świętego, który oceniając krytycznie sytuację w Kościele, pragnął aby został przeprowadzony proces naprawczy.

– Nie zamierzał tworzyć odrębnego Kościoła – podkreśla bp Jezierski, jednak sytuacja potoczyła się właśnie w tym kierunku. Ze starego Kościoła wyodrębniła się społeczność protestujących, protestantów. W ten sposób powstało nowe wyznanie ewangelicko-augsburskie, a później następne, albo jak to określa kardynał Walter Kasper „kościoły nowego typu” – przypomina pasterz Kościoła elbląskiego.

Według bp. Jezierskiego Reformacja była swoistą rewolucją religijną, która rozszerzyła się na całą Europę. Sprowokowała też spory i konflikty. Doszło do zamieszek i wojen religijnych. Zarówno katolicy, jak i ewangelicy używali wobec siebie ostrych słów, epitetów, pomówień i oskarżeń – pisze w liście bp elbląski. - Kościół katolicki sformułował zasady reformy i odnowy na Soborze Trydenckim [1545-1563], jednak protestanci nie wzięli w nim udziału. Jedności nie udało się wówczas odbudować – zaznacza autor listu.

- Dziś, naszymi sąsiadami są niewielkie wspólnoty luterańskie, metodystyczne czy inne reformacyjne – zauważa bp Jezierski. Przypomina też, że wiele naszych kościołów parafialnych posiada wystrój projektowany i fundowany przez braci ewangelików. Znajdujemy w nich przedmioty o dużej wartości teologicznej i artystycznej. - Wymagają szacunku i pietyzmu, ochrony i stałej konserwacji – przypomina bp elbląski, wskazując na: ołtarze, ambony, chrzcielnice [czasami z „aniołem chrzcielnym”], organy, a także na cmentarze.

W trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan główne nabożeństwo ekumeniczne w diecezji elbląskiej zostanie odprawione 5 lutego w elbląskiej katedrze św. Mikołaja. Przewodniczyć mu będzie bp Jacek Jezierski, a kazanie wygłosi bp Marcin Hintz - Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

ks. pt / Elbląg

« 1 »

reklama

reklama

reklama