Papież na Anioł Pański: nieśmy Jezusa nawet do najbardziej opornego środowiska

„Mamy zanosić Jezusa do każdego środowiska, nawet tego najbardziej niedostępnego i opornego” – mówił Papież Franciszek w rozważaniu przed Anioł Pański

Wskazał, że nawrócenie oznacza zmianę sposobu myślenia i życia. „Nie chodzi o zmianę ubrań, ale nawyków” – podkreślił Ojciec Święty przypominając zarazem, że Bóg nie objawia się nam w sposób niezwykły i sensacyjny, ale w codzienności naszego życia.

Komentując dzisiejszą Ewangelię o początkach przepowiadania Jezusa Papież zauważył, że aby nauczać opuścił On Nazaret i udał się do kosmopolitycznej „Galilei pogan”. W porównaniu ze stolicą, Jerozolimą, ziemia ta jest geograficznie peryferyjna a religijnie nieczysta, z powodu wymieszania z tymi, którzy nie należeli do Izraela – przypomniał Ojciec Święty. Wskazał, że Jezus głosił „królestwo niebieskie”, które „nie pociąga za sobą utworzenia nowej władzy politycznej, ale wypełnienie przymierza między Bogiem a Jego ludem, które rozpocznie okres pokoju i sprawiedliwości”. „Aby zawrzeć ten pakt przymierza z Bogiem, każdy jest wezwany do nawrócenia się, przekształcając swój sposób myślenia i życia. Nie chodzi o zmianę ubrań, ale nawyków” – podkreślił Franciszek.

„Jezus postanawia być prorokiem w drodze. Nie stoi w oczekiwaniu na ludzi, ale wyrusza na spotkania z nimi. Jezus zawsze jest w drodze. Jego pierwsze wyjścia misyjne rozpoczynają się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, w kontakcie z tłumem, a zwłaszcza rybakami. Tam Jezus nie tylko głosi nadejście królestwa Bożego, ale szuka towarzyszy, których będzie mógł włączyć w swą misję zbawienia – mówił Papież. – W tym miejscu spotyka dwie pary braci: Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Powołuje ich mówiąc: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Powołanie dociera do nich w pełnej codziennej aktywności: Pan nie objawia się nam w sposób niezwykły i sensacyjny, ale w codzienności naszego życia. Odpowiedź czterech rybaków jest natychmiastowa i ochocza: «Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim». Wiemy, że byli uczniami Jana Chrzciciela i że dzięki jego świadectwu już zaczęli wierzyć w Jezusa jako Mesjasza”.

Franciszek podkreślił, że współcześni chrześcijanie mogą dawać świadectwo swej wiary właśnie dlatego, że zaistniało to pierwsze głoszenie. „Nad brzegami jeziora, w krainie niewyobrażalnej zrodziła się pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa. Świadomość tych początków niech wzbudzi w nas pragnienie zaniesienia słowa, miłości i czułości Jezusa do każdego środowiska, nawet najbardziej niedostępnego i opornego. Wszystkie przestrzenie ludzkiego życia są terenem na który należy rzucić ziarno Ewangelii, aby przyniosło owoce zbawienia” – podkreślił Ojciec Święty.

« 1 »

reklama

reklama

reklama