Papież na Wielki Post: otwórzmy nasze drzwi słabym i ubogim

„Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy (...) umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich” – zachęca Papież Franciszek w opublikowanym dziś w Watykanie orędziu na Wielki Post. Nosi ono tytuł: „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.

Zachęcając do niezadowalania się życiem przeciętnym Ojciec Święty koncentruje się w swym przesłaniu na przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Wskazuje, że człowiek ubogi opisany jest szczegółowo i nosi imię pełne obietnic, które znaczy: „Bóg pomaga”, a bogacz jest osobą totalnie anonimową, grającą kogoś zupełnie innego. „Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z wdzięcznością ich wartości. Również ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty i przemiany swego życia” – pisze Papież podkreślając, że pierwsza zachęta wypływającą z tej przypowieści to wezwanie do otwarcia drzwi naszego serca na drugiego człowieka. „Słowo Boże pomaga nam otworzyć oczy, by przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe” – zauważa Franciszek. Podkreśla, że trzeba tu poważnie potraktować także to, co Ewangelia mówi nam o bogaczu. „Dostrzega się w nim dramatyczne zepsucie grzechu, które dokonuje się” przez umiłowanie pieniędzy, próżność i pychę.

„Pieniądz może stać się tyrańskim bożkiem i podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która stanowi przeszkodę dla pokoju” – pisze Ojciec Święty. Podkreśla zarazem, że owocem pełnego pychy „ja” jest duchowa ślepota niepozwalająca dostrzec ludzi potrzebujących i poranionych. Po śmierci bogacz prosi Łazarza o rzeczy, których sam nigdy nie dopełnił, co pokazuje, że źródłem jego nieszczęść jest niesłuchanie Słowa Bożego. „Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata” – pisze w wielkopostnym orędziu Franciszek apelując o rozwijanie w różnych częściach świata kultury spotkania.

bz/ rv

Orędzie na Wielki Post 2017

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama