Papież na 60-lecie niepodległości Ghany: stale pamiętam o Afryce

Z okazji 60-lecia niepodległości Ghany rozpoczęły się wczoraj uroczystości w stolicy Ghany, Akrze, które potrwają do 6 marca.

„Obejmuję całym sercem umiłowany naród Ghany, ciesząc się jego pokojem i powodzeniem, a tak samo wszystkie inne ludy Afryki, o których często myślę, sprawując moją najwyższą posługę. Z radością dowiedziałem się, że w Ghanie obchodzić się będzie wkrótce 60-lecie niepodległości, a równocześnie 40-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i odnowione zostanie zawierzenie tego kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu”.

Tak pisze Papież do swojego specjalnego wysłannika na uroczystości z tej okazji, które rozpoczęły się wczoraj w stolicy Ghany, Akrze, a potrwają do 6 marca. Misję tę powierzył przewodniczącemu Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello. W skierowanym do niego liście Franciszek przypomina, że reprezentował on tam kiedyś papieża i Stolicę Apostolską. Był mianowicie przez cztery lata, od roku 1987 do 1991, pronuncjuszem apostolskim w Ghanie.

Swojemu specjalnemu wysłannikowi na obchody w tym afrykańskim kraju Ojciec Święty poleca, by zawiózł jego pozdrowienia wszystkim mieszkańcom Ghany, tak chrześcijanom, jak też wyznawcom innych religii. Ma je przekazać władzom państwowym z nowo wybranym prezydentem Naną Akufo-Addo, biskupom i innym zwierzchnikom religijnym. Papież cytuje niemal prorocze, jak zauważa, słowa swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej Piusa XII, który 60 lat temu w encyklice „Fidei donum” pisał: „Obecnie w Afryce Kościół stara się usilnie prowadzić wśród pogan swą świętą misję. A znaczna część tych regionów przeżywa poważne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, od których w znacznej mierze zdaje się zależeć przyszłość”. „Kiedy wspominamy te fakty z przeszłości – zauważa Franciszek – trzeba prowadzić dalej dzieło pojednania między wszystkimi ludźmi i budowania z pomocą Bożą lepszej przyszłości”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama