Prymasi z Europy przyjadą do Gniezna na 600-lecie polskiego Prymasostwa

Jubileusz 600-lecia Prymasostwa będziemy przeżywać jako dziękczynienie za to, że posługa Prymasa, która związana jest z Gnieznem trwa przez wieki oraz, że ten właśnie urząd jest symbolem jedności Kościoła w Polsce i jedności narodu - mówi KAI abp Polak.

Obchody Jubileuszu 600-lecia Prymasostwa będą okazją do refleksji historycznej nad znaczeniem Prymasa, zarówno w dziejach Polski jak i dziś - mówi Abp Wojciech Polak.

Hierarcha informuje, że obchody tego znamiennego dla Kościoła i Polski jubileuszu rozpoczną się niebawem, w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia br., a zakończą się w tę samą uroczystość, 23 kwietnia 2018 r. Obchodom kościelnym przez cały ten rok towarzyszyć będą przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym.

"Na główny punkt jubileuszu, jakim jest uroczystość św. Wojciecha zaprosiłem do Gniezna prymasów z całej Europy" - wyjaśnia metropolita gnieźnieński. Informuje, że swoją obecność potwierdziło pięciu z nich: Prymas Galii kard. Philipp Barbarin z Lyonu, Prymas Hiszpanii abp Braulio Rodriguez Plaza z Toledo, Prymas Germanii abp. Franz Lackner z Salzburga, Prymas Czech kard. Dominik Duka oraz przedstawiciel Prymasa Anglii kard. Vincenta Nicholsa z Londynu. Nie mogą natomiast przybyć prymasi z Irlandii, Prymas Węgier oraz Prymas Belgii. Abp Polak dodaje, że być może z tej okazji wydany zostanie dokument, będący rodzajem wspólnego przesłania Prymasów do Europy - w obecnej niełatwej sytuacji Starego Kontynentu.

Główne uroczyści jubileuszu 600-lecia poprzedzi 27 marca sympozjum poświęcone dziejom instytucji i godności prymasowskiej. Organizowane jest ono przez Archidiecezję Gnieźnieńską wraz z Wydziałem Teologicznym UAM i Fundacją św. Wojciecha-Adalberta. W oparciu o nie opracowana zostanie monografia.

Natomiast w przeddzień kwietniowych uroczystości, w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Primas Poloniae. 600 lat stolicy prymasowskiej w Gnieźnie”, na której zostaną zaprezentowane najważniejsze i najcenniejsze archiwalia i muzealia związane z prymasostwem, jakie przechowywane są w Gnieźnie.

mp / Gniezno

« 1 »

reklama

reklama

reklama