Kościół chce zjednoczyć wszystkich w trosce o trzeźwość Polaków

Chcemy zintegrować wszystkie środowiska, aby mówiły jednym głosem, że dbałość o Polaków oznacza także troskę o ich trzeźwość – powiedział KAI bp Tadeusz Bronakowski.

Podczas 375. zebrania plenarnego Episkopatu przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zapoznał biskupów z ideą i programem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który zaplanowano w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie.

Tematem wiodącym wydarzenia ma być kondycja polskiej rodziny, która jest pierwszym i fundamentalnym wzorcem budowania trzeźwego społeczeństwa i narodu.

Innym zagadnieniem będzie kwestia rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w kontekście postulatów zmniejszenia punktów sprzedaży alkoholu, czyli walki ze zbyt łatwym dostępem do trunków. Kongres ma ambicję wypracować podstawy do stworzenia Narodowego Programu Trzeźwości, ale też lepiej zdiagnozować problemy i zintegrować środowiska trzeźwościowe.

Modlitewnym przygotowaniem do Kongresu ma być pielgrzymka środowisk trzeźwościowych 17-18 czerwca na Jasną Górę.

„Poprzez Narodowy Kongres Trzeźwości rozumiemy nie jakieś pojedyncze spotkanie, ale całoroczną pracę aż do kolejnego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w marcu 2018 roku. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy, aby Polacy odzyskali tę wolność także w sferze duchowej - w kwestii sięgania po alkohol” – powiedział KAI bp Bronakowski.

„Problem w naszej ojczyźnie jest wielki. Pijemy prawie o 50 proc. więcej niż w czasach PRL i ośmiokrotnie więcej niż w okresie międzywojennym” – stwierdził biskup.

Hasłem Kongresu będą słowa „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. – Wiemy, że wszystkie te instytucje mają odpowiedzialność troski o trzeźwość. Rodzina chroni miłością, Kościół – prowadzeniem ludzi do Chrystusa (tam, gdzie ludzie są głęboko wierzący, jest mniej problemów), a zadaniem państwa i samorządów jest ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu oraz likwidacja jego reklamy – wyjaśnił bp Bronakowski.

9 marca Sejm podjął w specjalnej uchwale wezwanie do „zwiększenia troski o trzeźwość Narodu”, które skierowano do rządu samorządów, Kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

W tym sensie – podkreślił bp Bronakowski - Narodowy Kongres Trzeźwości nie będzie wydarzeniem jedynie kościelnym, ale właśnie ogólnonarodowym. – Chcemy zintegrować wszystkie środowiska, aby mówiły jednym głosem, że dbałość o Polaków oznacza także troskę o ich trzeźwość: od strony kościelnej – aby nadużycie alkoholu nie wiązało się z utratą wiary, a od strony społecznej – z wielkim cierpieniem i przegranym życiem – wskazał bp Bronakowski.

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama