Bp Janiak: 25-lecie diecezji kaliskiej

Biskup Edward Janiak podziękował duchowieństwu i wiernym za trud budowania Kościoła diecezjalnego.

Jubileusz pozwala spojrzeć z szacunkiem na dziedzictwo przeszłości oraz z wiarą i nadzieją iść ku przyszłości – napisał biskup kaliski Edward Janiak w liście pasterskim do diecezjan z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania diecezji kaliskiej. Biskup podziękował duchowieństwu i wiernym za trud budowania Kościoła diecezjalnego.

Bp Edward Janiak w liście pasterskim wskazuje, że diecezja kaliska jest częścią Ludu Bożego, którą ustanowił i powierzył biskupowi, jako jej pasterzowi, Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 r. Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus". - Jubileusz 25-lecia pozwala zobaczyć drogę, jaką przeszedł nasz Kościół w czasach ostatniego ćwierćwiecza. Na drodze tej Bóg postawił konkretnych ludzi, którzy go tworzyli. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi dzisiaj możemy już odwoływać się do panującego powszechnie odczucia wspólnoty diecezjalnej, w której skład – w chwili jej tworzenia – weszły tereny wydzielone z sześciu różnych diecezji – podkreśla ordynariusz diecezji kaliskiej.

Biskup zaznacza, że wyjątkowym znakiem dla powstającego Kościoła kaliskiego było wskazanie św. Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Zbawiciela, jako patrona diecezji. - To Jemu mój poprzednik, biskup Stanisław Napierała, zawierzył trudny proces budowania wspólnoty diecezjalnej. Także i ja w chwili objęcia diecezji powierzyłem Jemu całą swoją posługę – napisał bp Janiak.

Przypomniał, że niezapomniane chwile przeżywała młoda diecezja kaliska podczas pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II w 1997 r., który przybył do sanktuarium św. Józefa, by z tego miejsca przypomnieć o prawie człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. - Spełnianiem papieskiego apelu jest zanoszona od 2004 r. modlitwa pierwszoczwartkowa w intencji rodzin i obrony życia w kaliskim sanktuarium, gromadząca licznie diecezjan i czcicieli św. o Józefa z całej ojczyzny i z innych krajów – dodał hierarcha.

Z najważniejszych wydarzeń umacniających wiarę diecezjan na przestrzeni 25 lat wymienił: peregrynację kopii obrazu św. Józefa Kaliskiego w pierwszych latach istnienia diecezji, misje miłosierdzia połączone z nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego przeżywane we wszystkich parafiach, nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej. - Do życia miłością obecną w Eucharystii i do trwania we wspólnocie życia i łaski z Chrystusem Zmartwychwstałym, umacniał diecezjan Kongres Eucharystyczny w 2015 r., którego przewodnim hasłem były słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”. Także i teraz, w czasie Jubileuszu naszej diecezji, niech czas Eucharystii będzie spotkaniem przy ewangelicznej studni jakubowej, z której zechciejmy czerpać zdroje Zbawienia – czytamy w liście pasterskim.

Podziękował Bogu i ludziom za tworzenie i rozwój dzieł duchowych oraz materialnych, które służą Kościołowi kaliskiemu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały za świadectwo życia i ofiarną pasterską posługę oraz Biskupa pomocniczego Teofila Wilskiego, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osób konsekrowanych i wiernych.

Biskup poinformował, że z okazji Jubileuszu 25-lecia diecezji podjęto wiele inicjatyw, także tych związanych z dziełem miłości wobec drugiego człowieka. Dodał, że niebawem ukaże się publikacja jubileuszowa pt. „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! W dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej”.

Zaprosił kapłanów i diecezjan do radosnego świętowania jubileuszu. - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Mszy Świętej dziękczynnej w katedrze o godz. 17.00 będzie przewodniczył pierwszy biskup kaliski, Stanisław Napierała. W tym dniu Msze Święte dziękczynne będą sprawowane także we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji. Natomiast główną uroczystość diecezjalnego dziękczynienia za 25 lat istnienia diecezji będziemy obchodzić w sobotę 3 czerwca – w przeddzień XX rocznicy pobytu Jana Pawła II w Kaliszu – podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 w Sanktuarium Świętego Józefa pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Już teraz na tę uroczystość zapraszam kapłanów, przedstawicieli parafii i wszystkich wiernych – zaprasza bp Janiak.

List zostanie odczytany w III Niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca 2017 r., we wszystkich parafiach diecezji kaliskiej.

ek / Kalisz

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao