Papież przeprasza za grzechy w czasie ludobójstwa Tutsi

Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Rwandy. Paul Kagame spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu i z szefem papieskiej dyplomacji.

W czasie serdecznych rozmów przypomniano dobre relacje dwustronne – czytamy w komunikacie prasowym. Doceniono starania o przywrócenie stabilizacji społecznej, politycznej i gospodarczej w tym kraju. Podkreślono znaczenie współpracy państwa i Kościoła lokalnego w dziele narodowego pojednania i umacniania pokoju.

W tym kontekście Papież wyraził głębokie ubolewanie z powodu ludobójstwa Tutsi w 1994 r. Zapewnił też o solidarności z ofiarami i tymi, którzy nadal odczuwają konsekwencje tych wydarzeń. W nawiązaniu do gestu, jaki uczynił podczas Wielkiego Jubileuszu św. Jan Paweł II, Franciszek ponowił prośbę o Boże przebaczenie grzechów i uchybień Kościoła i jego członków, w tym księży, zakonników i zakonnic, którzy ulegli pokusie nienawiści i przemocy, sprzeniewierzając się swej ewangelicznej misji. Papież wyraził nadzieję, że takie pokorne uznanie własnych uchybień przyczyni się do oczyszczenia pamięci i budowania pokoju. Watykański komunikat wspomina też, że Papież i rwandyjski prezydent wymienili opinie na temat sytuacji politycznej i społecznej w tym regionie świata, zwracając uwagę na terytoria dotknięte konfliktami i kataklizmami. Ze szczególną troską rozmawiano o wielkiej liczbie uchodźców i migrantów, którzy potrzebują pomocy wspólnoty międzynarodowej i instytucji regionalnych.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama