Bruksela: kard. Parolin o wydajnym i sprawiedliwym rolnictwie

"Obecnie konieczne jest przede wszystkim większe zaangażowanie, aby „położyć nacisk na prawo każdego człowieka do dostępu do zdrowego pokarmu i do odżywiania się odpowiednio do własnych potrzeb”.

Taki apel znalazł się w liście watykańskiego sekretarza stanu na X Forum dla Przyszłości Rolnictwa, które odbywa się w Brukseli. Kard. Pietro Parolin przekazał papieskie pozdrowienia dla uczestników spotkania, a ponadto zachęcił do promowania w każdym kraju rozwoju, który „doprowadzi do samowystarczalności w produkcji żywności”.

Wskazując na „niezbędność postawienia osoby w centrum każdego działania”, purpurat opowiedział się za poszukiwaniem rozwiązań problemów, przed jakimi stają ubodzy rolnicy w wielu miejscach na świecie. Ochrona środowiska, a także wprowadzanie nowych i różnorodnych metod upraw znalazły się wśród szczególnie podkreślonych przez niego wyzwań. Kard. Parolin ostrzegł również przed wzorcami produkcyjnymi „działającymi na korzyść tylko pewnych grup”.


tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama