Papież do hiszpańskich księży: formacja nie tylko akademicka

Formacja kapłana nie może być jedynie akademicka – powiedział Franciszek, spotykając się z księżmi z Papieskiego Kolegium Hiszpańskiego św. Józefa w Rzymie.

Papież zachęcił księży, by w swej formacji stale pytali o to, czego Pan od nich chce. A Chrystus powiedział to wyraźnie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił”.

„To miłość pasterska. Jednak samemu nie można wzrastać w tej miłości. Dlatego Pan nas powołał, byśmy byli wspólnotą, tak by ta miłość łączyła wszystkich kapłanów specjalną więzią posługi i braterstwa. Do tego konieczna jest pomoc Ducha Świętego, ale też osobiste zmaganie duchowe. To nie wyszło z mody, nadal jest tak aktualne, jak w pierwszych wiekach Kościoła. Chodzi tu o stałe wyzwanie, by przezwyciężać indywidualizm, przeżywać różnorodność jako dar, dążąc do jedności wszystkich prezbiterów, która jest znakiem obecności Boga w życiu wspólnoty. Prezbiterium, które nie zachowuje jedności, nie jest świadectwem obecności Boga, odrzuca ją. Zjednoczeni w imię Pana, zwłaszcza celebrując Eucharystię, ukazujecie również sakramentalnie, jaka jest miłość waszego serca”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że księża mają kochać „z całej duszy”. Oznacza to gotowość oddania życia. Formacja akademicka, choć jest bardzo ważna i konieczna, sama nie wystarcza. Potrzebny jest integralny proces formacyjny, obejmujący wszystkie aspekty życia.

„Powiedziałbym, że formacja kapłana nie może być jedynie akademicka. To stąd rodzą się ideologie, które zarażają Kościół, w taki czy inny sposób, akademizmem klerykalnym. Są cztery filary mające podtrzymywać formację, mianowicie formacja akademicka, duchowa, wspólnotowa i apostolska. I te cztery muszą się wzajemnie przenikać. Jeśli jednej z nich zabraknie, to już zaczyna kuleć cała formacja i ksiądz staje się w końcu paralitykiem” – powiedział Papież.

ak/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao