Bp Fabene: młodzi z Papieżem zaczynają drogę ku Synodowi

Wraz z młodzieżą całego świata Papież Franciszek rozpoczyna dziś wieczorem wspólną drogę ku przyszłorocznemu Synodowi Biskupów właśnie jej poświęconemu.

W czuwaniu modlitewnym w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej biorą udział nie tylko młodzi z Rzymu i innych diecezji regionu Lacjum, w którym położone jest Wieczne Miasto, ale i koordynatorzy ŚDM z całego świata, uczestniczący w międzynarodowym spotkaniu „Od Krakowa do Panamy”.

Również dzisiejsze czuwanie modlitewne z Papieżem jest krokiem na drodze przygotowań do spotkania w Panamie. Stąd w centrum wieczornego spotkania znajdują się św. Jan, umiłowany uczeń, który stał się ewangeliczną ikoną dokumentu przygotowującego do obrad synodalnych, oraz Matka Boża, do której odnoszą się tematy kolejnych Dni Młodzieży.

„Przeżywamy już atmosferę ogromnego oczekiwania na Synod, który Papież postanowił poświęcić młodzieży. Młodzi naprawdę chcą się czuć Kościołem, chcą, by usłyszano ich głos, i pragną brać aktywny udział w tej drodze synodalnej, ażeby Kościół mógł się odmłodzić właśnie dzięki ich obecności i zaangażowaniu.

Młodzi nie chcą pokonywać tej drogi w osamotnieniu: pragną kroczyć razem z nami, razem z ludźmi dojrzałymi w wierze, z wszystkimi wiernymi i duszpasterzami, aby razem budować Kościół Chrystusowy. Poprzez swe zaangażowanie chcą go odmładzać, tak by głosił Ewangelię nowym pokoleniom – mówi Radiu Watykańskiemu podsekretarz Synodu bp Fabio Fabene. – Papież pragnie odnowić Kościół dzięki młodzieży, ale musimy się starać zaangażować wszystkich młodych, a nie tylko tych, którzy już przeżywają doświadczenie wiary w naszych wspólnotach. Synod ma dotrzeć do całej młodzieży. To nie ma być jedynie Synod o młodzieży, ale z młodymi, gdzie oni będą głównymi bohaterami”.

Modlitewne czuwanie młodych z Papieżem Franciszkiem nieprzypadkowo odbywa się w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie w tym miejscu znajduje się oryginał ikony Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego („Salus Populi Romani”), która od 2003 r. z inicjatywy Jana Pawła II towarzyszy jako jeden z dwóch symboli ŚDM. W czasie jutrzejszych obchodów Niedzieli Palmowej w Watykanie młodzież z Polski przekaże je swym rówieśnikom z Panamy.

„Podobnie jak trzy lata temu, gdy przejmowaliśmy symbole Światowych Dni Młodzieży od Brazylijczyków i zorganizowaliśmy jako Krajowe Biuro delegację po krzyż, tak też teraz wybraliśmy delegację, która znaki te przekaże młodym Panamczykom. Przywiezie ona ze sobą również oprócz krzyża i ikony jeden dodatkowy element, który przygotowaliśmy – mówi Radiu Watykańskiemu uczestniczący w tym wydarzeniu ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. – To kilkadziesiąt listów młodych z Polski do młodych z Panamy, zawierających świadectwa i zachęcających adresatów do dobrego zorganizowania i przeżycia Światowych Dni Młodzieży. Również mamy tu okazję do oficjalnego przekazania organizacji tego wydarzenia. Na koniec wrócimy bez krzyża i ikony ŚDM. Przykro, trochę szkoda. Z drugiej strony, i to jest bardzo ważne, wrócimy na pewno zmotywowani do dalszej pracy, do dalszego działania, z oczami skierowanymi ku Synodowi oraz Światowym Dniom Młodzieży w Panamie”.

bz, tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama