O. Lombardi: Benedykt XVI sługą prawdy

W tę niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nasze myśli kierujemy także w stronę Papieża-seniora z okazji przypadającej w Wielkanoc 90. rocznicy urodzin.

„Oby Kościół odczuwał pamięć i modlitwę Benedykta jako bogactwo, pełne owoców zarówno dla jego Następcy, jak i dla nas wszystkich, którzy jesteśmy jeszcze w drodze i jednocześnie widzimy w jego obecności duchową posługę” – powiedział przewodniczący Fundacji Ratzingera. O. Federico Lombardi podkreślił, że dewiza biskupia Josepha Ratzingera „Cooperatores Veritatis”, która jest także tytułem księgi jubileuszowej z okazji rocznicy urodzin Papieża-seniora, wyraża istotę jego posługi zarówno jako teologa, jak i „sługi teologii w Kościele”. Jego posługa była zawsze nakierowana na Prawdę, którą jest Jezus Chrystus.

Mówiąc o darze, jakim jest wiek Benedykta, o. Lombardi zauważył, że jest to dar jego szczególnie intensywnej modlitwy, refleksji i dialogu ze spotykanymi przez niego ludźmi, który dotyczy podstawowych tematów życia, jego sensu, historii. Włoski jezuita odniósł się także do dużego zainteresowania osobą i myślą  Papieża-seniora, jakie ostatnio można zauważyć:

„Tak, oczywiście, widać dużą zbieżność, linearność i koherencję jego życia oddanego służbie Kościołowi w wielu pełnionych funkcjach, ale zawsze z tym głównym przesłaniem szukania prawdy wiary i w wierze. Widać to w służbie Kościołowi, Ludowi Bożemu, w coraz głębszym rozumieniu relacji między wiarą a rozumem, w dialogu ze współczesną kulturą i ze światem, który nas otacza” – mówił o. Lombardi.

pp/rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao