Papież do duchownych: Kto ucieka od krzyża, ucieka też od zmartwychwstania

Egipt ubogacił Kościół bezcennym skarbem życia monastycznego - mówił Ojciec Święty podczas spotkania z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.

Czerpcie z przykładu św. Pawła Pustelnika, św. Antoniego, świętych ojców pustyni, wielu mnichów, którzy swoim życiem i przykładem otworzyli bramy nieba wielu braciom i siostrom – mówił dalej Papież.

Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami odbyło się w katolickim seminarium duchownym w Kairze i stanowiło ostatni punkt papieskiej wizyty w tym kraju.

Franciszek przypomniał duchownym, że mają być zaczynem Królestwa Bożego.

„Chciałbym przede wszystkim podziękować za wasze świadectwo i za całe dobro, którego dokonujecie każdego dnia, działając pośród wielu wyzwań, a często niewielu pociech. Chciałbym też dodać wam otuchy! Nie lękajcie się ciężaru dnia powszedniego, ciężaru trudnych okoliczności, jakim niektórzy z was muszą stawiać czoło. Oddajemy cześć świętemu krzyżowi, który jest znakiem i narzędziem naszego zbawienia. Kto ucieka od krzyża, ten ucieka od Zmartwychwstania! „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12,32). Chodzi zatem o to, by wierzyć, świadczyć o prawdzie, siać i uprawiać, nie czekając na żniwa. W istocie zbieramy plony pracy rzeszy innych, osób konsekrowanych i świeckich, które gorliwie pracowały w winnicy Pańskiej: wasza historia jest ich pełna! A wśród wielu powodów do zniechęcenia oraz wielu proroków zagłady i potępienia, pośród wielu głosów negatywnych i zrozpaczonych jesteście siłą pozytywną, jesteście światłem i solą w tym społeczeństwie; jesteście lokomotywą, która ciągnie pociąg do przodu, prosto do celu; jesteście siewcami nadziei, budowniczymi mostów, osobami wprowadzającymi dialog i zgodę” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, że aby wypełnić te zadania, nie można ulegać pokusom, które każdego dnia stają na naszej drodze. Papież wymienił najważniejsze z nich. Jako pierwszą pokusę rezygnacji z przewodnictwa.

„Obowiązkiem Dobrego Pasterza jest prowadzenie owiec (por. J 10,3-4), doprowadzenie ich na zielone pastwiska i do źródła wody (por. Ps 23). Nie może on dać się ponieść rozczarowaniu i pesymizmowi: Cóż mogę zrobić? Zawsze jest pełen inicjatyw i kreatywności, jak źródło wytryskujące nawet wtedy, gdy jest wysuszone; zawsze obdarza czułością pocieszenia, nawet gdy jego serce jest złamane; jest ojcem, kiedy dzieci traktują go z wdzięcznością, ale zwłaszcza wówczas, gdy nie są mu wdzięczne (por. Łk 15,11-32). Nasza wierność Panu nigdy nie może zależeć od ludzkiej wdzięczności: «Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Mt 6,4.6.18)” – mówił Franciszek.

Papież przestrzegł też przed narzekaniem, plotkowaniem i zazdrością. Mówił o szkodliwości porównywania się do innych. Zachęcił do odrzucenia indywidualizmu i dbania o własną tożsamość.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama