Spotka się Rada Stała KEP

Rada Stała Episkopatu Polski spotka się we wtorek 2 maja na Jasnej Górze. Wśród omawianych tematów będą m.in. duszpasterstwo małżeństw i rodzin, sytuacja społeczna w Polsce oraz dokument dotyczący adhortacji papieskiej Amoris Laetitia.

Głównymi tematami, jakie zostaną poruszone podczas kilkugodzinnych obrad będą m.in.: prace nad dokumentami dotyczącymi duszpasterstwa małżeństw i rodzin, obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, a także relacja abp. Hosera z misji w Medjugorie. 3 maja biskupi wezmą udział w jasnogórskiej uroczystości NMP Królowej Polski.

Na początku spotkania biskupi będą dyskutować nt. stanu prac nad dwoma dokumentami dotyczącymi duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Pierwszy z nich to dyrektorium poświęcone duszpasterstwu małżeństw i rodzin, tzw. Vademecum dla duszpasterzy. Ma ono pomagać duchownym w posłudze wiernym w różnych sytuacjach: podczas przygotowania do małżeństwa, w sakramentalnym życiu małżeńskim, a także osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych. Drugi z dokumentów dotyczy adhortacji papieskiej Amoris Laetitia oraz kwestii Komunii Świętej i osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Kolejną sprawą, jaką zajmą się biskupi podczas zebrania Rady Stałej Episkopatu Polski, będzie obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, zwłaszcza w kontekście ostatniego dokumentu Episkopatu Polski nt. chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu. Dyskusji przewodniczyć będzie abp Józef Kupny, przewodniczący Rady ds. Społecznych.

Biskupi biorący udział w spotkaniu Rady Stałej Episkopatu wysłuchają także relacji abp. Henryka Hosera z wizyty w Medjugorie nt. duszpasterstwa pielgrzymów przybywających do miejsca objawień Matki Bożej.

Wśród poruszanych tematów będzie także kwestia duszpasterstwa polonijnego, szczególnie Polaków mieszkających w Belgii. Biskupi zapoznają się z raportem na ten temat przygotowanym przez bp. Wiesława Lechowicza, przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Na zakończenie spotkania biskupi zebrani w Radzie Stałej przygotują zagadnienia, które będą dyskutowane podczas kolejnego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się ono 6 i 7 czerwca 2017 roku w Zakopanem i będzie połączone z obchodami 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

***

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebranie Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem ich decyzji oraz koordynuje prace Konferencji Episkopatu Polski. Tworzą ją: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne. Wyboru dokonuje się na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

Obecnie w skład Rady Stałej wchodzą z urzędu: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Z wyboru w Radzie Stałej są: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, bp Andrzej Czaja, biskup opolski, bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej i bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej.

BPKEP / episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama