Abp Skworc na temat patriotyzmu

Patriotyzm to wypełnianie swoich obowiązków zawodowych, stanowych, wobec rodziny i ojczyzny - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Arcybiskup przewodniczył Eucharystii w intencji Ojczyzny. Mszę św. poprzedził koncert orkiestry dętej KWK "Staszic".

- W tym dniu od wieków spotykają się dwie rzeczywistości. Rzeczywistość religijna i polityczna; kościelna i społeczna; idealizm wartości z realizmem codzienności; miłość ojczyzny, patriotyzm z egoizmem, miłością własną - mówił podczas homilii metropolita katowicki. - W tak złożonych kontekstach, trzeba wracać do źródeł, aby lepiej zrozumieć historyczne procesy; działanie Bożej Opatrzności i działanie ludzi - dodał.

Zaznaczył, że dla wierzących źródłem jest Słowo Boże, "historia zbawienia wpisana w konkretną historię człowieka, obywatela i narodu".

Przywołując śluby króla Jana Kazimierza złożone na Jasnej Górze abp Skworc przypomniał, że "odnawiamy je w konkretnym kontekście roku 2017". - To również rok 100-lecia objawień MB w Fatimie. Tam Maryja wzywała do modlitwy i pokuty - mówił. Zauważył, że pokuta nie jest niczym nowym w życiu chrześcijanina.

W tym kontekście przywołał słowa Łucji Santos, która jako 10-letnie dziecko ujrzała Matkę Bożą w Fatimie. - Prawdziwa pokuta, której On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełnienia naszych religijnych i codziennych obowiązków - mówiła.

Hierarcha odniósł się także do najnowszej historii Polski na podstawie której - jak stwierdził - wiemy, do czego mogą prowadzić grzechy zaniedbania; lekceważenie obowiązków przez tych, którzy mieli odwagę wyciągnąć rękę po władzę bez poczucia odpowiedzialności i mocnej świadomości obowiązków wobec Ojczyzny i narodu - powiedział.

W homilii nawiązał także do przeżywanego roku św. Brata Alberta. - Z intuicją proroka odkrył on kwestię społeczną, konieczną do szybkiego rozwiązania, ale nie na drodze rewolucyjnej. Chciał Bożej "rewolucji", która na drodze Chrystusowego pokoju i miłości przywraca upragnioną sprawiedliwość - mówił hierarcha.

Metropolita katowicki odwołał się także do dokumentu Konferencji Episkopatu Polski "Chrześcijański kształt patriotyzmu". Przytoczył fragment dotyczący patriotyzmu mówiący, że "obowiązkiem wydaje się też angażowanie się w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego przed zbędnym upolitycznianiem".

W katowickim kościele katedralnym razem z wiernymi, biskupami i zebranymi księżmi archidiecezji modlili się także przedstawiciele parlamentu z wiceministrem sprawiedliwości oraz wiceministrem energii na czele. Był obecny wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, Przewodnicząca Rady Miasta oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele Rady Miasta, korpus dyplomatyczny województwa, przedstawiciele instytucji administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

W kościele byli obecni przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Wojewódzki Policji, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, Dowódca Garnizonu "Bytom", Szef Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej. Były obecne także kompanie honorowe: Wojska Polskiego, Policji oraz Straży Pożarnej. W katedrze była także Drużyna Sztandarowa Chorągwi Śląskiego Związku Harcerstwa Polskiego oraz klasa wojskowa z XV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, jak również poczty sztandarowe katowickich szkół i związków kombatanckich.

Po Eucharystii zebrani udali się na Plac Sejmu Śląskiego, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości państwowe m.in. salwa honorowa, koncert orkiestry oraz uroczysty przemarsz kompanii honorowych. Po uroczystości można było natomiast podziwiać zabytkowe samochody, motory i rowery.

ks.sk / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama