COMECE na Dzień Europy: niech katolicy angażują się w politykę

- Europa znajduje się dziś na zakręcie: może się podnieść albo rozpaść - oświadczył sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) o. Olivier Poquillon z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Europy.

O. Poquillon dodał, że także dla Kościoła katolickiego obecny czas ma kluczowe znaczenie dal budowania pokoju i solidarności między narodami i państwami.

Przypomniał, że w wyborach, które się już odbyły w Holandii i Francji, i tych, które zbliżają się na Malcie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech obywatele są zaproszeni do „odzyskania projektu europejskiego”. 

Konferencje biskupie różnych krajów wydały dokumenty, w których wezwały katolików do zaangażowania się w politykę. - Politykę, która nie ogranicza się do działania w pojedynkę z zamiarem wygrania najbliższych wyborów, lecz służy krajowi; której celem nie jest władza, lecz raczej dobro wspólne i która patrzy w perspektywie międzynarodowej - stwierdził o. Poquillon.

Dzień Europy jest - jego zdaniem - dobrą okazją, aby skierować do „ludzi dobrej woli, a szczególnie do młodzieży wezwanie do poświęcania czasu i energii, by prowadzić dobrą politykę”.

pb (KAI/SIR) / Bruksela

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama