Franciszek do Tawadrosa II: idźmy dalej ku jedności w Eucharystii

„Obyśmy kontynuowali naszą wspólną podróż do tego samego stołu eucharystycznego oraz wzrastali w miłości i pojednaniu” – napisał Papież Franciszek do zwierzchnika Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchy Tawadrosa II.

W liście z okazji 4. rocznicy ich pierwszego wspólnego spotkania w Rzymie (10 maja 2013 r.) Ojciec Święty wspominał również własną niedawną podróż do Kairu.

„Jestem szczególnie wdzięczny za to, iż wzmocniliśmy naszą jedność chrztu w Ciele Chrystusowym” – podkreślił Papież, odnosząc się do podpisanego w Egipcie dokumentu. Zgodnie z jego zapisem, oba Kościoły podejmą starania, aby w praktyce codziennego życia uznawać ów sakrament inicjacji chrześcijańskiej za ważny, niezależnie od tego, w której ze wspólnot został udzielony.

Franciszek zapewnił też o ciągłej modlitwie za patriarchę, o pokój w Egipcie i na całym Bliskim Wschodzie. Przypomniał również, że na drodze do jedności między prawosławnymi Koptami i katolikami „wspiera nas potężne wstawiennictwo i przykład męczenników”.

tm/ rv


Zdjęcie: Pope Tawadros II, autor: Österreichische Außenministerium, licencja: CC BY 2.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama