Zakończyło się spotkanie Prezydium CCEE w Rzymie. AUDIO relacja

W dniach 16-18 maja przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki wziął udział w spotkaniu Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w Rzymie.

Uczestnicy obrad skupili się na trzech kwestiach: program działania, zmiana struktur, a także tożsamość Rady i wyzwania, jakie przed nią stoją. Trzydniowe spotkanie zakończyło się audiencją prywatną u Ojca Świętego Franciszka.

Jak relacjonował dla Biura Prasowego KEP abp Gądecki, wiceprzewodniczący CCEE, członkowie Prezydium dyskutowali nad obszarami szczególnego zainteresowania Rady, które zostały nakreślone podczas Zebrania Plenarnego CCEE w październiku 2016 roku w Monako. Należą do nich: sprawy dotyczące młodzieży, problemy społeczne na peryferiach, a także kultura zsekularyzowana.

– W oparciu o wytyczne po Zebraniu Plenarnym w Monako, Prezydium zdecydowało o przeorganizowaniu dotychczasowych struktur. W ramach zmian zostały powołane nowe komisje: Komisja Ewangelizacji i Kultury, Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Komisja Małżeństwa i Rodziny oraz Życia, a także Komisja ds. Społecznych – powiedział abp Gądecki.

Podczas posiedzenia Prezydium Przewodniczący istniejących do tej pory Komisji zdali sprawozdanie ze swojej kończącej się pięcioletniej kadencji.

Członkowie Prezydium zastanawiali się także nad wyzwaniami, jakie stoją przed Kościołem w Europie oraz w jaki sposób Kościół może służyć zagubionemu społeczeństwu europejskiemu.

– Nadeszła epoka postsekularna. To, co możemy wnieść jako Kościół do społeczeństw Europy to prymat Pana Boga i głoszenie Miłosierdzia Bożego – mówił podsumowując obrady wiceprzewodniczący CCEE.

Abp Gądecki podkreślił także, że Konferencji Episkopatów Europy nie pracuje tylko na rzecz Europy, ale także innych kontynentów.

Ostatniego dnia posiedzenia członkowie Prezydium Rady spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Jak relacjonował abp Gądecki, podczas audiencji przedstawili papieżowi zamierzenia i program działania na przyszłość, a także wysłuchali sugestii Ojca Świętego.

– Na początku przedstawiliśmy Ojcu Świętemu sprawy, które były przedmiotem obrad. Papież poparł kierunek obrany przez CCEE i dokonane przez nas zmiany. Następnie Ojciec Święty zwrócił uwagę na całą gamę różnych nieszczęść, z którymi przyszło zmierzyć się Europie: począwszy od migracji, uchodźców, bezrobocia i depresji. Papież zauważył także problem dużej liczby samobójstw, a także krytyczną sytuację młodzieży, która pomimo zdobycia wykształcenia nie znajduje pracy – podsumował spotkanie z Franciszkiem Przewodniczący KEP.

Na koniec abp Gądecki wyraził zadowolenie z owocnych obrad ostatnich trzech dni.

Rada Konferencji Episkopatów Europy istnieje od 1971 roku. W skład CCEE wchodzi 33 przewodniczących episkopatów oraz hierarchowie będący jedynymi katolickimi ordynariuszami w swoich krajach: arcybiskupi Luksemburga i Monako, arcybiskup Cypru obrządku maronickiego, a także biskup Kiszyniowa. Podczas obrad Rady w Tiranie we wrześniu 2011 przyjęto nowego członka – eparchę mukaczewskiego.

Na czele CCEE stoi obecnie kard. Angelo Bagnasco z Włoch, dwoma wiceprzewodniczącymi są kard. Vincent Nichols z Wielkiej Brytanii i abp Stanisław Gądecki z Polski a sekretarzem generalnym jest ks. Duarte da Cunha z Portugalii. Rada ma swoją siedzibę w Sankt Gall w Szwajcarii.

Można wysłuchać relacji AUDIO po spotkaniu abp. Gądeckiego z papieżem Franciszkiem: abp-gadecki-relacja-po-spotkaniu-prezydium-ccee-z-ojcem-swietym


Biuro Prasowe KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama