Bp Miziński: Episkopat Włoch obraduje o młodzieży

Spotkanie włoskiego Episkopatu poświęcone jest problemom młodych w perspektywie zbliżającego się Synodu Biskupów - powiedział KAI bp Artur Miziński, delegat polskiego Episkopatu na trwającym w Rzymie zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Włoch.

W dniach 22-25 maja 2017 roku w Watykanie odbywa się 70. Zebranie Generalne Konferencji Episkopatu Włoch.

Obrady rozpoczęły się 22 maja o godz. 16.30 spotkaniem z Ojcem Świętym w sali synodalnej przy auli Pawła VI. Miała tam miejsce liturgia słowa z przesłaniem papieża Franciszka, które zostało przekazane biskupom na piśmie. Drugą część spotkania stanowił dialog Ojca Świętego Franciszka z biskupami. "Dialog biskupów z papieżem był bardzo szczery i prowadzony w pełnej wolności" - podkreśla Sekretarz generalny KEP.

Bp Miziński wyjaśnia, że tematem przewodnim obecnego spotkania włoskich biskupów, ze względu na zbliżający się Synod Biskupów poświęcony młodzieży, są właśnie młodzi. Przede wszystkim zaś kwestia wiary młodego pokolenia oraz duszpasterstwa młodych.

Informuje, że biskupi zadawali pytania bądź dzielili się swoim doświadczeniami, głównie w zakresie pracy z młodzieżą. "Dyskusja pokazała problemy bardzo podobne, do tych, z którymi spotykamy się w duszpasterstwie w Polsce. Zastanawialiśmy się co zrobić, aby młodzież pozostała w Kościele, w swojej parafii po sakramencie bierzmowania i nadal uczestniczyła w życiu sakramentalnym" - zaznacza bp Miziński.

Dodaje, że Ojciec Święty odpowiadając na pytania biskupów mówił, że przede wszystkim "trzeba młodych słuchać", a następnie "czynić ich protagonistami, powierzać im wiele zadań, przekazywać inicjatywę w ich ręce, być z nimi i towarzyszyć im w problemach i trudnych sytuacjach jakie przeżywają".

Drugą dyskutowaną kwestią - informuje bp Miziński - była wrażliwość na ubogich i uchodźców. Franciszek mówił o Kościele, który ma być "Kościołem ubogim i dla ubogich". Podkreślał, że trzeba być otwartym na tych ludzi i nie pozostawić ich samym sobie. W tym kontekście jeden z biskupów podziękował papieżowi za obecność i za wrażliwość oraz za wsparcie moralne i materialne dla ofiar trzęsienia ziemi na terenie jego diecezji.

Kolejnym tematem - jak zaznacza bp Miziński - była rodzina. Jeden z biskupów zapytał czy Kościół we Włoszech nie wyhamowuje przypadkiem tych pięknych i profetycznych inicjatyw Ojca Świętego, zawartych w adhortacjach "Evangelii gaudium" i "Amoris laetitia" oraz w encyklice "Laudato si". Papież jednak zdecydowanie zaprzeczył. Dodał, że ma świadomość, iż biskupi i kapłani, którzy są na pierwszej linii, robią wszystko, co można, aby iść w tym samym kierunku, ale nie wszystko jest możliwe do zrobienia od razu. Podkreślano potrzebę towarzyszenia rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach czy w stanie rozpadu, bycia z nimi.

Drugi dzień obrad rozpoczął się wspólną modlitwą, a po niej biskupi z Francji oraz Bośni i Hercegowiny przedłożyli relacje z życia Kościoła w ich krajach. Wszystkie zaś relacje zostaną opublikowane w aktach CEI.

Kolejnym punktem było wystąpienie Angelo kard. Bagnasco, w którym podsumował on swoją 10-letnią posługę jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch. Poruszył w nim zasadnicze tematy duszpasterstwa Kościoła, który jest we Włoszech. Wśród nich: obecność Kościoła we współczesnej Europie, troska o młodych, ukazywanie piękna i wartości rodziny, troska o biednych i cierpiących oraz przygotowanie do kapłaństwa i formacja kapłanów. Przemówienie kard. Bagnasco zostało przyjęte - jak podkreśla bp Miziński - owacjami na stojąco. Następnie wybrano 3 kandydatów: kard. Gualtiero Bassettiego, kard. Francesco Montenegro i bp. Franco Giulio Brambilla, z których Ojciec Święty mianuje przewodniczącego CEI. Taką zasadę w statucie episkopatu Włoch przegłosowano w 2014 r.

Po południu miały miejsce obrady biskupów w grupach tematycznych, w ramach różnych komisji i rad Episkopatu.

Dzisiaj Ojciec Święty mianował kard. Gualtiero Bassettiego nowym przewodniczącym Włoskiej Konferencji Episkopatu. Arcybiskup Perugii otrzymał wczoraj najwięcej głosów (134) swoich współbraci w episkopacie.

mp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama