Olsztyn: złoty jubileusz abp. Wojciecha Ziemby

W Olsztynie świętowano jubileusze: 50-lecie kapłaństwa i 35-lecie święceń biskupich abp. seniora Wojciecha Ziemby, 35-lecie święceń biskupich abp. Seniora Edmunda Piszcza oraz 55-lecie kapłaństwa abp. Prymasa seniora Józefa Kowalczyka.

Jubileusze świętowano podczas diecezjalnego dnia modlitw o uświęcenie kapłanów.

Do Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie przybyli licznie kapłani warmińscy. Dostojni jubilaci przyjmowali życzenia i podkreślali, że czas ich kapłaństwa to służba Bogu i ludziom. - Wszystko jest łaską. To, że jesteśmy kapłanami, biskupami, zawdzięczamy wyłącznie Panu Bogu. To wszystko, co robiliśmy przez te lata to była praca dla Boga i dla ludzi - podkreślał abp senior Edmund Piszcz.

- Bogu niech będą dzięki z te wszystkie lata. Ocenę mojej pracy zostawiam innym, ale moim zdaniem to były dobre lata. Pochodzę z diecezji tarnowskiej, także to inna tradycja i inne zwyczaje - na początku wrastaliśmy w tę glebę, w tę historię, a potem wypadało tworzyć, na tyle, na ile to możliwe coś dać z siebie tej ziemi. Robiliśmy, co było możliwe - mówił o swoim posługiwaniu abp senior Wojciech Ziemba.

Uroczystej Mszy św. w intencji uświęcenia kapłanów przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński, a homilię wygłosił prymas senior abp Józef Kowalczyk. W swoim słowie przypomniał m.in. słowa papieża Benedykta XVI, który podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku wołał „Trwajcie mocni w wierze”. - Te słowa w sposób szczególny kierował też do kapłanów. Papież przypominał, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego - by byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. To jest nasze zadanie - troska o prawe sumienie, troska o głoszenie Prawdy. Do tego właśnie zostaliśmy powołani. Gromadzimy się dziś i składamy Bogu bogatemu w miłosierdzie modlitewny akt dziękczynienia, przebłagania i prośby - mówił w homilii abp Kowalczyk.

Podczas uroczystości życzenia dostojnym jubilatom złożyli m.in. w imieniu kapłanów warmińskich - ks. kan. Paweł Rabczyński, rektor Hosianum, w imieniu Wydziału Teologii - ks. dr Marek Żmudziński, dziekan, a także wojewoda Artur Chojecki, marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.


Abp Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne (diecezja tarnowska). W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Po świeceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Był wykładowcą, prefektem, wicerektorem i rektorem Hosianum. Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. sakrę biskupią przyjął w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 roku. 25 marca 1992 roku, został mianowany biskupem ełckim, a 16 listopada 2000 r. Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. 30 maja 2006 r. został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie.

Abp Edmund Piszcz urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 roku. 3 kwietnia 1982 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, sakrę biskupią przyjął 20 maja 1982 roku. Mianowany Administratorem Apostolskim sede plena diecezji warmińskiej 11 listopada 1985 roku. Objął kanonicznie rządy Diecezją Warmińską 30 listopada 1985 roku we Fromborku. Od 22 października 1988 roku biskup warmiński. Od 25 marca 1992 roku do 30 maja 2006 roku sprawował posługę metropolity warmińskiego. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Diligimus opere et veritate (Miłujmy czynem i prawdą).

Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych (diecezja tarnowska). Święcenie kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 1989 roku mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa - święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku. W maju 2010 roku mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Fiat voluntas Tua” (Bądź wola Twoja).

lc / Olsztyn

« 1 »

reklama

reklama

reklama