Ojciec Święty zaprasza nauczycieli akademickich do refleksji

Do podjęcia refleksji nad fundamentalną rolą szkół wyższych w wychowaniu młodych pokoleń zachęcił Franciszek uczestników XIV Międzynarodowego Sympozjum Nauczycieli Akademickich.

Spotkanie odbywa się w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie od 23 do 24 czerwca. Jego temat to tzw. „trzecia misja” instytucji naukowych, czyli „dbanie o rozwój ludzki i światowy”.

Ojciec Święty wskazał na wielokulturowość grupy nauczycieli akademickich zebranych na sympozjum. Zachęcił do zwrócenia uwagi na „wartości chrześcijańskie, które ukształtowały myśl oraz kulturę wielu narodów, nieustannie promując solidarność, poszanowanie dla ludzkiej godności, a także preferując dialog jako formę spotkania”.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama