Życzenia przewodniczącego Episkopatu z okazji sakry bp. Andrzeja Przybylskiego

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Bogu Wszechmogącemu, za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski – napisał abp Stanisław Gądecki, w liście z okazji święceń biskupich bp. Andrzeja Przybylskiego.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach dla biskupa Przybylskiego przypomniał także słowa wprowadzenia do obrzędu święceń: "Ty zaś, drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętaj, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować."

Uroczystości odbyły się w sobotę 24 czerwca w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny w Częstochowie.

Publikujemy treść listu:

Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji przyjęcia sakry i powitać w gronie polskich biskupów.

Episkopat Polski to dziś 43 biskupów diecezjalnych, 49 biskupów pomocniczych, 61 biskupów seniorów. To liczne gremia: komisje, rady, zespoły, będące świadectwem żywotności i kolegialności Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszam serdecznie Księdza Biskupa do zaangażowania w prace nie tylko na szczeblu diecezjalnym, ale i ogólnopolskim.

Nasze – z serca płynące życzenia – wypowiadamy słowami wprowadzenia do obrzędu święceń, powtarzając dobitnie:

Ty zaś, drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętaj, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować.

Niech biskupi pierścień, przypomina więc ci o tym, że królować, znaczy służyć – każdego dnia, z niegasnącą miłością. Niech biskupi pastorał będzie przypomnieniem, że prowadzić do Boga może tylko ten, kto sam daje się Jemu prowadzić. Niech biskupia mitra przypomina wreszcie, że uświęcenie dokonuje się tylko poprzez ofiarę: tę sakramentalną, składaną każdego dnia na ołtarzu i tę składaną przez ciebie z siebie samego, w sanktuarium twojego serca, podczas głoszenia Słowa, sprawowania sakramentów, przewodzeniu wspólnocie, podczas wizytacji parafialnych, spotkań z diecezjanami, czy momentów podejmowania ważnych decyzji.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Bogu Wszechmogącemu, za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_________________________________________

Jego Ekscelencja

Ks. Bp Andrzej PRZYBYLSKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama