Papież do prawosławnej delegacji: jedność to nie uniformizm

Zgodnie z niemal półwieczną tradycją, do Rzymu przybyła delegacja Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantynopola, aby wziąć udział w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła.

Modlitwę o jedność chrześcijan Jezus zanosi do Ojca i to od Niego zależy jej wypełnienie, ale urzeczywistnia się ona również poprzez naszą uległość i posłuszeństwo Jego woli – powiedział Franciszek podczas spotkania z delegacją Patriarchatu.

Na czele delegacji stoi arcybiskup Telmessos - Hiob, który jest współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu teologicznego między Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim.

Zwracając się do prawosławnych gości, Franciszek zwrócił uwagę na ekumeniczną wymowę patronalnego święta Rzymu.

„Piotr i Paweł, uczniowie i apostołowie Jezusa Chrystusa w różnym stylu i na różne sposoby służyli Panu. Jednakże pomimo istniejących między nimi różnic obydwaj dali świadectwo – aż po ofiarę z własnego życia – miłosiernej miłości Boga Ojca, której każdy z nich na swój sposób głęboko doświadczył. Dlatego też od najdawniejszych czasów, Kościół na Wschodzie i Zachodzie łączy w jednej liturgii wspomnienie męczeństwa Piotra i Pawła. Jest to w pełni uzasadnione, aby wspólnie świętowano ich poświęcenie z miłości do Pana Boga, a zarazem wspominano też ich jedność w różnorodności. Jak dobrze wiecie, ikonografia przedstawia tych dwóch apostołów połączonych w uścisku, co jest proroctwem jedności kościelnej, w której powinny ze sobą współistnieć uprawnione różnice” – mówił Ojciec Święty.

Papież zauważył, że tradycja wzajemnych odwiedzin z okazji świąt patronalnych Rzymu i patriarchatu Konstantynopola ożywia pragnienie pełnej jedności. Jej zadatków możemy doświadczać już teraz w braterskich spotkaniach, wspólnej modlitwie czy współpracy na polu ewangelizacji.

„Doświadczenie pierwszego tysiąclecia, w którym chrześcijanie Wschodu i Zachodu gromadzili się przy tym samym stole eucharystycznym, zachowując z jednej strony razem całość tych samych prawd wiary, a z drugiej – pielęgnując różne tradycje teologiczne, duchowe i kanoniczne zgodne z nauczaniem apostołów i soborów powszechnych, jest niezbędnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji w dążeniu do przywrócenia pełnej jedności w aktualnych uwarunkowaniach, jedności, która nie będzie ujednoliconym uniformizmem” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że w tym roku mija 50. rocznica wizyty Pawła VI w Patriarchacie Konstantynopola i patriarchy Atenagorasa w Rzymie. Wydarzenia te dały też początek tradycji wzajemnych odwiedzin podczas świąt patronalnych. „Niech przykład tych odważnych i dalekowzrocznych pasterzy, kierujących się wyłącznie miłością do Chrystusa i do Jego Kościoła, będzie dla nas zachętą do postępowania razem dalej naprzód ku pełnej jedności” – powiedział Papież.

Ojciec Święty wyraził też wdzięczność za swe liczne spotkania z aktualnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Ostatnie z nich miało miejsce podczas podróży apostolskiej do Egiptu. Spotkania te świadczą o głębokiej zbieżność opinii odnośnie do niektórych wyzwań, które dotyczą życia Kościoła i współczesnego świata – dodał Franciszek.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama