Stolica Apostolska o podstawowym prawie związanym z wodą

Stolica Apostolska przedstawi 14 września w Genewie na forum Narodów Zjednoczonych dokument dotyczący skutków komercjalizacji dostępu do wody.

Dokument obejmie m.in. kwestie związane z migracjami ludności na skutek zmian klimatycznych i braku dostępu do wody. Przypomni także podstawowe prawa człowieka w tej dziedzinie. Raport zaprezentuje prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego kard. Peter Turkson.

Jak przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Genewie, dostęp do wody pitnej jest prawem człowieka. Abp Ivan Jurkovič dodał, że skutki braków w tej dziedzinie są tragiczne. Według danych ONZ prawie dwa miliardy (1,8 mld) ludzi jest zmuszonych do spożywania zanieczyszczonej wody, a każdego dnia z tego powodu umiera prawie tysiąc dzieci. Zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest powstrzymanie tego zjawiska i wypracowanie odpowiednich instrumentów prawnych. Dlatego bardzo smutne jest pomijanie bądź negowanie tego prawa przez niektóre państwa, próbujące na wodzie robić interesy.

„Koniecznie należy zaliczyć kwestię wody do centralnych spraw w polityce. Takie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Nasze prawo do wody jest także obowiązkiem; to też jest zrozumiałe. Z prawa, jakie mamy, wynika związany z tym obowiązek, którego nie da się oddzielić. Prawo do wody determinuje przetrwanie człowieka i decyduje o przyszłości ludzkości. Następnie priorytetowe jest także wychowanie następnych pokoleń w świadomości wagi tego problemu. Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej dotyczy umożliwienia dialogu i starań o sojuszników dla tej sprawy. W ramach kultury spotkania niezbywalne jest działanie każdego państwa – a jest ich wiele – jako gwaranta powszechnego dostępu do bezpiecznej i dobrej jakościowo wody”.

tc / rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao